PMA - Projektový manažer

Datum poslední modifikace: 31.1.2024

Předmět Projektový manažer garantuje doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.,


Komunikace, dotazy, připomínky a stížnosti můžete posílat také emailem na
kreslika@fit.vut.cz

subject: PMA - <použijte smysluplný, výstižný „Subject:“>
např.: PMA - dotaz ke druhému úkolu

ObecnéCertifikace

Poznámka: na některých následujících odkazech se, při použití prohlížeče Internet Explorer, text špatně zobrazuje.

Odkazy


PMA - Projektový manažer