Ing.

Jan Pluskal

Ph.D. student

+420 54114 1100
ipluskal@fit.vut.cz
C306 Office
128754/BUT personal ID

Teaching

Consulting hours

  • Ohlášení emailem, předmět: [<predmet>] - téma konzultace)

Pokud se jedná o konzultace k projektům, očekávám, že přijdete s konkrétním netriviálním problémem k řešení. Ohlášení předem na email doprovozené o řešený problém a shrnutí Vaší snahy jej samostatně vyřešit je standardem.

  • Email notification, subject: [<subject>] - <topic of consultation>)

    When it comes to project consultations, I expect you to come up with a specific non-trivial problem to solve. Pre-notification to the e-mail accompanied by the solved problem and a summary of your efforts to solve it independently is standard.

Guaranteed courses

ICS The C# Programming Language
Czech, English, summer, UIFS

Lectured courses

ICS The C# Programming Language
Fundamentals seminar, Project, Seminar, Czech, English, summer, UIFS
ITU User Interface Programming
Lecture, Czech, English, winter, UPGM
IW1 Microsoft Windows Desktop Systems
Lecture, Czech, English, winter, UIFS
IW2 Microsoft Windows Server Systems
Exercise in computer lab, Lecture, Czech, English, summer, UIFS
PDI Distributed Application Environment
Exercise in computer lab, Project, Czech, English, winter, UIFS
ITUe User Interface Programming (in English)
Lecture, English, winter, UPGM
IKK Circle Consultations
Fundamentals seminar, Czech, winter, UPGM
Back to top