Project Details

CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

Project Period: 1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

Project Type: grant

Code: DG16P02R006

Agency: Ministry of Culture Czech Republic

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

English title
CPK - Using Semantic Technologies to Access Cultural Heritage Through The Central Portal of Czech Libraries
Type
grant
Keywords

discovery system; semantic technologies; library portal; full text indexing; bibliographic record deduplication

Abstract

The main goal of this project is to establish Central Portal of Czech Libraries (CPK), which will run on the address: http://www.knihovny.cz/. CPK will integrate information sources of various character - especially databases which describe or contain information about our cultural heritage or full texts, which are part of it.

Team members
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT) , team leader
Products

2019

2018

2017

2016

Back to top