Faculty of Information Technology, BUT

Project Details

CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

Project Period: 01.03.2016 - 31.12.2020

Code: DG16P02R006

Agency: Ministry of Culture Czech Republic

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

English title
CPK - Using Semantic Technologies to Access Cultural Heritage Through The Central Portal of Czech Libraries
Type
grant
Keywords
discovery system; semantic technologies; library portal; full text indexing; bibliographic record deduplication
Abstract
The main goal of this project is to establish Central Portal of Czech Libraries (CPK), which will run on the address: http://www.knihovny.cz/. CPK will integrate information sources of various character - especially databases which describe or contain information about our cultural heritage or full texts, which are part of it.
Team members
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT) , team leader
Cejpek Tomáš, Bc. (UPGM FIT VUT)
Doležal Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Fröml Vojtěch, Ing. (UIFS FIT VUT)
Kaplan Věroslav, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kozlovský Jiří (UPGM FIT VUT)
Kurák Ondrej, Bc. (FIT VUT)
Moravec Josef, Bc. (UPGM FIT VUT)
Nováček Zdeněk (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Prexta Dávid, Bc. (UPGM FIT VUT)
Volf Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Products

2018

2016

Back to top