Faculty of Information Technology, BUT

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte

Project Period: 01.05.2018 - 30.04.2021

Code: TL01000394

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

English title
Computer-Aided Analysis and Prediction of the Child Growth and Development
Type
grant
Keywords
child growth and development; longitudinal growth study; software; paediatry;
Abstract
The main goal of the project is to create software for advanced analysis, modelling and predictions of growth both in healthy and ill children and adolescents. The program will be based on an interdisciplinary cooperation between IT, auxological anthropology and paediatrics. The software will be based on four available growth longitudinal and new measurements of contemporary Czech population; contrary to the traditional approach it will be based on individual growth chart statistical modelling using modern techniques, it will factor in the dynamics of human growth population change dynamics and will utilize relevant personal history data. The structure of the programs functions and controls will comply with the user requirements of the target professional area, especially physicians.
Team members
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , research leader
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Publications

2018

Back to top