Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

Nová generace integrace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie

Project Period: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2023

Project Type: grant

Code: TACR FW01010183

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

English title
Next Generation of Integrated Atomic Force and Scanning Electron Microscopy
Type
grant
Keywords

Hardware upgrades, software development, application development, technology transfer

Abstract

NenoVision LiteScope on both internal and external markets with next-generation devices and accessories. Innovation will focus on the three areas that make up the project's sub-goals:
a) Hardware upgrade of equipment - development of new HW modules enabling: sample rotation, sample cooling and sample heating and sample and probe loading via so-called electron microscope load.
(b) software development of methods and procedures for processing analyzes produced by multi-level correlation analysis techniques
c) development of applications and applications using AFM / SEM correction techniques using newly developed hardware and software modules
d) effective cooperation between partners and technology transfer

Team members
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Bartl Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Čiháková Lucie, Ing. (VCIT FIT VUT)
Kocur Viktor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nguyen Son Hai, Ing. (FIT VUT)
Nguyen Son Hai, Ing. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Vaško Marek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zachariáš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publications

2023

Back to top