Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 1. veřejná soutěž programu SIGMA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

Qinfo - Zjišťování a statistické vyhodnocování subjektivních postojů v čase

Project Period: 1. 9. 2023 - 31. 8. 2026

Project Type: grant

Code: TQ01000036

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: 1. veřejná soutěž programu SIGMA

English title
Qinfo - Acquisition and Statistical Processing of Subjective Attitudes in Time
Type
grant
Keywords

Subjective attitude; disinformation; perception; software

Abstract

The goal of the project is to create a complex tool for research of subjective attitudes and preferences in time, targeted on questions of resilience to disinformation, perception of media and other sources of information and perception of democracy and social mechanism. The first component of the developed tool will be a general software tool for research of subjective attitudes based on the Q methodology. The second component will be a set of set of tools for immediate evaluation and visualisation of the research data. The third component will be research sets targeted on the dominant themes of the project: resiliency against disinformation, perception of information sources, perception of social threats, perception of democracy and democratic mechanisms.

Team members
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , team leader
Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Tesařová Alena, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vaško Marek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Back to top