Faculty of Information Technology, BUT

Project Details

Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality

Project Period: 01.08.2007 - 31.12.2010

Code: VD20072010B16

Agency: Ministry of Interior of the Czech Republic

Program: Program bezpečnostního výzkumu

English title
Overcoming the language barrier complicating investigation into financing terrorism and serious financial crimes
Type
grant
Keywords
speech processing
Abstract
The project aims at overcoming the language barrier complicating investigation into financing terrorism and serious financial crimes
Team members
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , research leader
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Chalupníček Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Mikolov Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Publications

2012

2010

2009

2008

Products

2010

2009

2008

Back to top