Project Details

TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT

Project Period: 1. 9. 2009 - 31. 8. 2012

Project Type: grant

Code: EE2.3.09.0067

Agency: Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

English title
TeamIT - Building Competitive Research Teams in IT
Type
grant
Keywords

research teams, education, IT

Abstract

Konkurenceschopný výzkum je jedním z předpokladů úspěšného rozvoje moderní společnosti a dobrá týmová práce je klíčová pro úspěch. V budování kvalitních výzkumných týmů existují dosud velké rezervy. Cílem projektu je vytvořit a zavést trvale udržitelný postup pro budování výzkumných týmů tak, aby součástí týmu byli kromě tradičně zapojovaných zaměstnanců fakult a doktorandů též studenti v magisterském a bakalářském studiu. Projekt je zaměřen na studenty a zaměstnance FIT, nepřímo z něj budou profitovat potencionální zaměstnavatelé z oblasti IT, zejména v jihomoravském regionu. Základní aktivitou projektu je systematické vytváření výzkumných týmů, různé formy vzdělávání a přípravy jejich členů, získávání a motivace studentů pro vědu a výzkum. Navrhovaný projekt má pomoci zejména v počáteční fázi zavádění systému výzkumných týmů do doby, než bude systém udržitelný prostřednictvím standardních výzkumných grantů a zakázek z průmyslového prostředí.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Team members
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , research leader
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , team leader
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , team leader
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , team leader
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Files
Publications

2014

2012

2011

2010

Products

2012

2010

Back to top