Project Details

Nasazení pokročilých optimalizačních technik při návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách

Project Period: 1.1.2011 - 31.12.2011

Code: FR298/2011/G1

Agency: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

English title
Nasazení pokročilých optimalizačních technik při návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách
Type
grant
Keywords
Digital circuit, FPGA, optimalization, design
Abstract
Projekt je zaměřen na přípravu a vytvoření nových studijních a demonstračních materiálů pro podporu výuky ve dvou stávajících kurzech tříletého bakalářského studijního oboru Informační technologie a jednom kurzu dvouletého magisterského studia na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (dále jen FIT VUT v Brně). Tyto kurzy pokrývají mimo jiné oblasti návrhu moderních číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných obvodech (FPGA). Konkrétně se jedna o kurzy Návrh počítačových systému (INP), Návrh číslicových systémů (INC) a Pokročilé číslicové systémy (PCS). Nově vzniklé studijní materiály budou ale přístupny také všem ostatním studentům jako podklady pro řešení jejich bakalářských a diplomových prací, které se stále více a více opírají právě o tyto moderní číslicové obvody. Stejně tak studenti 4letého doktorského studijního programu můžou tyto materiály využívat jako pomocné podklady pro řešení témat jejich disertačních prací.

Cílem tohoto projektu je představit pokročilé optimalizační techniky při návrhu a implementaci složitých číslicových systémů založených na obvodech typu FPGA. Projekt se zaměřuje mimo jiné na optimalizaci spotřeby, výkonu nebo plochy obvodu implementovaného v FPGA. V rámci nových demonstračních a studijních materiálů budou rovněž popsány nové možnosti využití rekonfigurovatelných architektur, samotný způsob jejich programování a v neposlední řadě i vývojové prostředí pro tyto platformy. Studenti tak získají aktuální znalosti použitelné při návrhu moderních číslicových systémů a jejich implementace do obvodů FPGA s využitím vysoce pokročilých technik.

Team members
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , research leader
Kaštil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT) , team leader
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , team leader
Back to top