Project Details

Speciální komplex pro zpracování multimediálních dat

Project Period: 1. 1. 2000 - 31. 12. 2000

Project Type: grant

Code: FR1519/2000/A

Agency: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program:

English title
A special complex for multimedia data processing
Type
grant
Team members
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , research leader
Publications

2001

2000

Back to top