Project Details

Dodání anotací akustických dat, akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro arabský jazyk

Project Period: 1. 9. 2013 - 25. 10. 2013

Project Type: contract

Code: 01092013

Partner: Phonexia s.r.o.

Type
contract
Keywords

acoustic data, acoustic model, language model, pronunciation vocebulary, Arabic language

Team members
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , research leader
Publications

2013

Back to top