Publication Details

Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2012

ŽÁDNÍK Martin and KOŘENEK Jan. Souhrnná zpráva k implementační a ladící práci pro sdružení CESNET v roce 2012. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2012.
English title
Summary Report for Implementation and Debuging Work for CESNET in 2012
Type
summary report
Language
czech
Authors
Keywords
hardware, FPGA, network, acceleration
Abstract
Summary report describes research, implementation and debuging work, which have been done for CESNET in the year 2012. 
Published
2012
Pages
1-2
Publisher
Department of Computer Systems FIT BUT
Place
Brno, CZ
Back to top