Publication Details

Zpráva projektu "Studie realizovatelnosti řešení vyhrazeného pruhu pro vozidla"

ZEMČÍK Pavel. Zpráva projektu "Studie realizovatelnosti řešení vyhrazeného pruhu pro vozidla". Brno, 2013.
English title
Report of the project "Studie realizovatelnosti řešení vyhrazeného pruhu pro vozidla"
Type
summary report
Language
czech
Authors
Keywords

road traffic

Abstract

Summary report of the project oriented towards "solution of a dedicated traffic lane for road vehicles"

Published
2013
Pages
20
Place
Brno, CZ
Back to top