Publication Details

Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace

POLČÁK Libor, MARTÍNEK Tomáš, HRANICKÝ Radek, BÁRTA Stanislav, HOLKOVIČ Martin, FRANKOVÁ Barbora and KRAMOLIŠ Petr. Zákonné odposlechy v moderních sítích - Shrnutí výsledků skupiny pro zákonné odposlechy projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. FIT-TR-2014-07, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2014.
English title
Sec6Net: Lawful Interception Group Summary
Type
technical report
Language
czech
Authors
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (DIFS FIT BUT)
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (DCSY FIT BUT)
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (DIFS FIT BUT)
Bárta Stanislav, Ing. (DIFS FIT BUT)
Holkovič Martin, Ing. (DIFS FIT BUT)
Franková Barbora, Ing. (FIT BUT)
Kramoliš Petr, Bc. (FIT BUT)
Published
2014
Pages
127
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
FIT-TR-2014-07, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10788,
   author = "Libor Pol\v{c}\'{a}k and Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and Radek Hranick\'{y} and Stanislav B\'{a}rta and Martin Holkovi\v{c} and Barbora Frankov\'{a} and Petr Kramoli\v{s}",
   title = "Z\'{a}konn\'{e} odposlechy v modern\'{i}ch s\'{i}t\'{i}ch - Shrnut\'{i} v\'{y}sledk\r{u} skupiny pro z\'{a}konn\'{e} odposlechy projektu Modern\'{i} prost\v{r}edky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nov\'{e} generace",
   pages = 127,
   year = 2014,
   location = "FIT-TR-2014-07, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10788"
}
Files
Back to top