Publication Details

Optimalizace řízení a bezpečnosti síťových toků pomocí softwarově definovaných sítí

FRANKOVÁ Barbora, HOLKOVIČ Martin and POLČÁK Libor. Optimalizace řízení a bezpečnosti síťových toků pomocí softwarově definovaných sítí. FIT-TR-2015-02, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2015.
English title
Software Defined Network Optimization of Network Flows
Type
technical report
Language
czech
Authors
Franková Barbora, Ing. (DIFS FIT BUT)
Holkovič Martin, Ing. (DIFS FIT BUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (DIFS FIT BUT)
Published
2015
Pages
35
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
FIT-TR-2015-02, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10948,
   author = "Barbora Frankov\'{a} and Martin Holkovi\v{c} and Libor Pol\v{c}\'{a}k",
   title = "Optimalizace \v{r}\'{i}zen\'{i} a bezpe\v{c}nosti s\'{i}\v{t}ov\'{y}ch tok\r{u} pomoc\'{i} softwarov\v{e} definovan\'{y}ch s\'{i}t\'{i}",
   pages = 35,
   year = 2015,
   location = "FIT-TR-2015-02, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10948"
}
Files
Back to top