Publication Details

Programování - ALGOL 60

ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka and ZACHOVAL Jan. Programování - ALGOL 60. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1975.
English title
Programování - ALGOL 60
Type
textbook
Language
czech
Authors
Češka Milan, Prof. RNDr., CSc. (DCSE FEECS BUT)
Honzík Jan M., Prof. Ing., CSc. (DCSE FEECS BUT)
Rábová Zdeňka, Doc. Ing., CSc. (DCSE FEECS BUT)
Zachoval Jan, Ing. (FEECS BUT)
Published
1975
Pages
144
Publisher
Faculty of Electrical Engineering TUB
Place
VUT v Brně, CZ
Back to top