Publication Details

Vizuální systémy v technických aplikacích

HEROUDEK Jiří, HONEC Jozef, VALENTA Pavel and ZEMČÍK Pavel. Vizuální systémy v technických aplikacích. In: Sborník konference Automatizace. Tatranské Matliare: unknown, 1997, pp. 243-246.
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Heroudek Jiří, Ing. (FEECS BUT)
Honec Jozef, Doc. Ing., CSc. (DAME FEECS BUT)
Valenta Pavel, Ing. (DAME FEECS BUT)
Zemčík Pavel, Doc. Dr. Ing. (DCSE FEECS BUT)
Published
1997
Pages
243-246
Proceedings
Sborník konference Automatizace
Volume
2
Place
Tatranské Matliare, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB6623,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Heroudek and Jozef Honec and Pavel Valenta and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
   title = "Vizu\'{a}ln\'{i} syst\'{e}my v technick\'{y}ch aplikac\'{i}ch",
   pages = "243--246",
   booktitle = "Sborn\'{i}k konference Automatizace",
   volume = 2,
   year = 1997,
   location = "Tatransk\'{e} Matliare, SK",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/6623"
}
Back to top