Faculty of Information Technology, BUT

Publication Details

Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů

JAROŠ Jiří. Evoluční optimalizace skupinových komunikačních vzorů. In: Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 31-36. ISBN 80-969202-2-7.
English title
Evolutionary optimization of collective communication patterns
Type
conference paper
Language
czech
Authors
URL
Keywords
wormhole switching, interconnection network, collective communication patter, evolutionary design
Abstract
This paper deals with an evolutionary design of the optimal communication schedules for arbitrary direct wormhole interconnection networks. The result of this work is an universal methodology of evolutionary design of collective communication pattern for four basic collective patterns (OAB, AAB, OAS, AAS).
Published
2006
Pages
31-36
Proceedings
Zborník príspevkouv pracovného semináre Počítačové architektúry a diagnostika pre studenty doktorského štúdia
Conference
Počítačové architektúry & diagnostika 2006 , Hotel Podjavorník, Papradno, Považská Bystrica, SK
ISBN
80-969202-2-7
Publisher
Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
Place
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8179,
   author = "Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s}",
   title = "Evolu\v{c}n\'{i} optimalizace skupinov\'{y}ch komunika\v{c}n\'{i}ch vzor\r{u}",
   pages = "31--36",
   booktitle = "Zborn\'{i}k pr\'{i}spevkouv pracovn\'{e}ho semin\'{a}re Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architekt\'{u}ry a diagnostika pre studenty doktorsk\'{e}ho \v{s}t\'{u}dia",
   year = 2006,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences",
   ISBN = "80-969202-2-7",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8179"
}
Back to top