Publication Details

Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů

PEČENKA Tomáš. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006, pp. 13-18. ISBN 80-969202-2-7.
English title
Method for Automatic Design of Benchmark Circuits
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Pečenka Tomáš, Ing. (DCSY FIT BUT)
Keywords

benchmark circuit, evolutionary design

Abstract

In the paper a method for evolutionary design of benchmark circuits with predefined diagnostic properties is presented. At the beginning of the paper a developed formal model of structurally described digital circuit structure is introduced. Next, a method for design synthetic benchmark circuits is described with utilization of introduced formal model.

Published
2006
Pages
13-18
Proceedings
Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Conference
Počítačové architektúry & diagnostika 2006 , Hotel Podjavorník, Papradno, Považská Bystrica, SK
ISBN
80-969202-2-7
Publisher
Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences
Place
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8187,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Pe\v{c}enka",
   title = "Prost\v{r}edky a metody pro automatick\'{e} vytv\'{a}\v{r}en\'{i} testovac\'{i}ch obvod\r{u}",
   pages = "13--18",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} pracovn\'{i}ho semin\'{a}\v{r}e Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury \& diagnostika pro studenty doktorsk\'{e}ho studia",
   year = 2006,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences",
   ISBN = "80-969202-2-7",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8187"
}
Back to top