Publication Details

Použití mluvených korpusů ve vývoji systému pro rozpoznávání českých přednášek

MIKOLOV Tomáš, OPARIN Ilya, GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, KARAFIÁT Martin and ČERNOCKÝ Jan. Použití mluvených korpusů ve vývoji systému pro rozpoznávání českých přednášek. Praha: Charles University, 2007.
English title
Use of spoken corpora in the development of system for recognition of Czech lectures
Type
presentation,poster
Language
czech
Authors
Mikolov Tomáš, Ing. (DCGM FIT BUT)
Oparin Ilya (WBU in Pilsen)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (DCGM FIT BUT)
URL
Keywords

speech recognition

Abstract

The paper is on the use of spoken corpora in the development of system for recognition of Czech lectures

Published
2007
Pages
1-5
Conference
Čeština v mluveném korpusu, Praha, Ústav Českého národního korpusu FF UK, CZ
Publisher
Charles University
Place
Praha, CZ
Back to top