Publication Details

Roční zpráva 2007 projektu FT-TA3/128 Jazyk a vývojové prostředí pro návrh mikroprocesoru

MASAŘÍK Karel, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan and LUKÁŠ Roman. Roční zpráva 2007 projektu FT-TA3/128 Jazyk a vývojové prostředí pro návrh mikroprocesoru. Brno: Department of Information Systems FIT BUT, 2007.
English title
Annual report 2007 of the FT-TA3/128 project Language and development environment for microprocessor design
Type
technical report
Language
czech
Authors
Keywords

SoC, ASIP, MSI, programming a simulation tool

Abstract

The annual report describes designed principles that were applied in created tools of the research project.

Published
2007
Pages
1-31
Publisher
Department of Information Systems FIT BUT
Place
Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB8576,
   author = "Karel Masa\v{r}\'{i}k and Tom\'{a}\v{s} Hru\v{s}ka and Du\v{s}an Kol\'{a}\v{r} and Roman Luk\'{a}\v{s}",
   title = "Ro\v{c}n\'{i} zpr\'{a}va 2007 projektu FT-TA3/128 Jazyk a v\'{y}vojov\'{e} prost\v{r}ed\'{i} pro n\'{a}vrh mikroprocesoru",
   pages = "1--31",
   year = 2007,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Department of Information Systems FIT BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8576"
}
Back to top