Publication Details

Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám

STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Liberec University of Technology, 2008, pp. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
English title
Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Keywords

systém odolný proti poruchám, číslicový obvod, komunikační protokol, hlídací obvod, architektura, spolehlivost, TMR, duplex, FPGA, VHDL

Abstract

Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru je diskutován další směr výzkumu.

Published
2008
Pages
97-102
Proceedings
Počítačové architektury a diagnostika 2008
Conference
Počítačové architektury a diagnostika 2008, Hejnice, CZ
ISBN
978-80-7372-378-1
Publisher
Liberec University of Technology
Place
Liberec, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8698,
   author = "Martin Straka",
   title = "Aplikace hl\'{i}dac\'{i}ch obvod\r{u} v architektur\'{a}ch odoln\'{y}ch proti poruch\'{a}m",
   pages = "97--102",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2008",
   year = 2008,
   location = "Liberec, CZ",
   publisher = "Liberec University of Technology",
   ISBN = "978-80-7372-378-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8698"
}
Files
Back to top