Publication Details

Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu

BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
English title
Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Bartoš Pavel, Ing. (DCSY FIT BUT)
Keywords

scan řetězec, diagnostika, testování, optimalizace, doba testování

Abstract

Článek popisuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení disertační práce zaměřené na analýzu řetězce registru scan po ukončení fyzického návrhu. Je představena nová metoda snižování doby aplikace testu obvodu reorganizací scan řetězce. Princip metody spočívá v eliminaci některých možných poruch v obvodu, čímž dochází ke snížení počtu testovacích vektorů a tím i času potřebného pro otestování obvodu. Metoda byla ověřena na několika reálných obvodech, přičemž výsledky těchto testů jsou rekapitulovány v závěru článku. V závěru článku je též diskutován další směr výzkumu a jsou charakterizovány cíle disertační práce.

Published
2010
Pages
21-26
Proceedings
Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference
Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010, Češkovice, CZ
ISBN
978-80-214-4140-8
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9327,
   author = "Pavel Barto\v{s}",
   title = "Optimalizace propojen\'{i} \v{r}et\v{e}zce scan po ukon\v{c}en\'{i} fyzick\'{e}ho n\'{a}vrhu",
   pages = "21--26",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4140-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9327"
}
Back to top