Publication Details

Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích

KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
English title
Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Kaštil Jan, Ing. (DCSY FIT BUT)
Keywords

Detekce průniků, regulární výraz, rozpoznávání protokolů, perfektní
hashování.

Abstract

Zároveň s rostoucím významem počítačových sítí rostou také požadavky na
jejich rychlost, kvalitu a spolehlivost. Zrychlování počítačových sítí způsobuje zvýšení
požadavků na efektivitu základních síťových algoritmů a zvyšování kvality a
spolehlivosti má za následek nárůst složitosti těchto algoritmů. Vyhledávání regulárních
výrazů v síťovém provozu patří k základním operacím pro zajištění kvality a spolehlivosti
moderních počítačových sítí. Tato práce představuje algoritmus, který je schopen
vyhledávat zadanou množinu regulárních výrazů v reálném čase na multigigabitových
propustnostech. Základní vlastností algoritmu je centralizovaná a malá stavová
informace, což umožňuje snadné přepínání kontextu vyhledávací jednotky. Práce také
představuje metodu úspory paměti potřebné pro vyhledávací jednotku za cenu zavedení
nenulové pravděpodobnosti chyby ve vyhledání.

Published
2010
Pages
109-114
Proceedings
Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference
Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010, Češkovice, CZ
ISBN
978-80-214-4140-8
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9357,
   author = "Jan Ka\v{s}til",
   title = "Vysokorychlostn\'{i} vyhled\'{a}v\'{a}n\'{i} regul\'{a}rn\'{i}ch v\'{y}raz\r{u} v s\'{i}\v{t}ov\'{y}ch toc\'{i}ch",
   pages = "109--114",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4140-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9357"
}
Back to top