Degree Programmes

Information Technology

Full-Time 4 Years Title Awarded Ph.D.

Studijní program Informační technologie nabízí vynikajícím absolventům magisterského studia prestižní vzdělání nejvyššího typu v oblastech informatiky, výpočetní techniky či informačních technologií. Téma vaší disertační práce, které se zvolíte, určí celkový ráz i průběh studia. Klíčovou součástí výuky bude výzkum pod vedením školitele. Po absolvování najdete práci na domácím pracovním trhu i v zahraničí. Bude z vás tvůrčí pracovník na špičkových vědecko-výzkumných pracovištích, vedoucí výzkumných a vývojových týmů nebo vědecký a pedagogický pracovník na univerzitách. Své bohaté znalosti uplatníte i v soukromém sektoru.

Information technology moves the world

1st Year

During 1 and 2 year, you will focus on completing two courses of your choice, one theoretical and one optional specialized, focused on the area of your dissertation. You will refine the focus of your topic and report on your scientific results. You will participate in internships and conferences and network with colleagues in academia and industry and publish your results.

They will pass on all their knowledge and hold you in difficult moments

Previous Next

Come to FIT!

HOW TO APPLY

Back to top