Publication Details

Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6

MARTÍNEK Tomáš, KRAMOLIŠ Petr, HOLKOVIČ Martin and POLČÁK Libor. Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6. FIT-TR-2012-006, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012.
Type
technical report
Language
czech
Authors
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (DCSY FIT BUT)
Kramoliš Petr, Bc. (FIT BUT)
Holkovič Martin, Ing. (FIT BUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (DIFS FIT BUT)
Published
2012
Pages
31
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
FIT-TR-2012-006, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10210,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and Petr Kramoli\v{s} and Martin Holkovi\v{c} and Libor Pol\v{c}\'{a}k",
   title = "Dynamick\'{a} identifikace u\v{z}ivatel\r{u} v prost\v{r}ed\'{i} s\'{i}t\'{i} IPv4 a IPv6",
   pages = 31,
   year = 2012,
   location = "FIT-TR-2012-006, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10210"
}
Files
Back to top