Course details

Microeconomics 1

mik1P FP mik1P Acad. year 2023/2024 Summer semester 6 credits

This course is designed to acquaint student with the basic tools of microeconomics. Economics is the study of how society allocates its scarce resources, and microeconomics is the study of the behaviour of households and firms, whose collective decisions determine how resources are allocated in a free market economy.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

  • 26 hrs lectures
  • 26 hrs exercises

Department

Lecturer

Instructor

Learning objectives

The goal of the course is to teach student to "think like an economist," which will help students to understand the world around, make better economic decisions in own life, and be a more informed citizen and voter. The course focuses on economic theory and therefore will often rely on abstract concepts. However, the course will emphasize the application of these concepts to real world situations through frequent in-class discussions of current events and interactive learning exercises.
Student will know theoretical approaches from a microeconomics area and he/she will understand the role of market to other microeconomics entities and he/she will make a critical analysis of real feature from microeconomics area.

Prerequisite knowledge and skills

This course does not assume any prior knowledge of economics.

Syllabus of lectures

1) Podstata ekonomické vědy a vývoj mikroekonomie - ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, pozitivní a normativní ekonomie; úloha ekonomických modelů, léčky v ekonomickém uvažování, historický vývoj mikroekonomie
2) Tržní systém a racionální chování člověka - domácnost, firma, stát, trh, ekonomický koloběh, tržní systém a jeho pravidla, úloha cen, racionální chování člověka, náklady obětované příležitosti, utopené náklady,
3) Formování poptávky - teorie mezního užitku a teorie indiference, individuální poptávka, důchodový a substituční efekt, změny poptávky, cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky, tržní poptávka
4) Chování výrobce a formování nabídky - implicitní a explicitní náklady, celkové, fixní a variabilní náklady, průměrné náklady, mezní náklady, vztahy mezi jednotlivými náklady, nákladové funkce, křivka nabídky, bod zvratu, bod ukončení činnosti firmy, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha firmy, elasticita nabídky
5) Dokonalá konkurence a tržní rovnováha - vymezení dokonale konkurenčního trhu, tržní rovnováha a její dosahování, teorém pavučiny, rovnovážná cena, přebytek, nedostatek, efektivnost tržní rovnováhy, přebytek spotřebitele, přebytek výrobce
6) Nedokonalá konkurence a monopol - příčiny vzniku nedokonale konkurenčního prostředí, přirozený a administrativní monopol, cenová diskriminace monopolu, regulace monopolu,
7) Oligopol a monopolistická konkurence, monopson – oligopol, smluvní oligopol, oligopol s dominantní firmou, dlouhodobá a krátkodobá rovnováha monopolistické konkurence
8) Trhy výrobních faktorů, trh práce – produkční funkce, zákon klesajících výnosů, poptávka firmy po výrobním faktoru, příjem z mezního produktu, mezní náklady na výrobní faktor, rovnováha firmy na trhu výrobních faktorů v podmínkách dokonalé konkurence, trh práce, zpětně zakřivená individuální nabídka práce, individuální poptávka po práci, nedokonalosti na trhu práce na straně nabídky a poptávky, nezaměstnanost,
9) Trh kapitálu a trh půdy - trh kapitálu, vztah mezi kapitálem a investicí, nabídka úvěrového kapitálu, poptávka na trhu peněžního kapitálu, nabídka peněžního kapitálu z krátkodobého a dlouhodobého hlediska, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka a poptávka po půdě a pozemková renta
10) Mikroekonomická role státu a veřejného sektoru - mikroekonomická politika, nástroje k prosazení záměrů mikroekonomické politiky, vládní selhání, zásahy státu do cen (uvalení daně, cenový strop, cenová podlaha),
11) Externality a veřejné statky – negativní a pozitivní externalita, řešení externalit, Coaseho teorém, Piguova daň, Paretovo optimum, veřejný statek, rozhodování o veřejném statku, poskytování veřejných statků a jejich úhrada
12) Behaviorální ekonomie – vymezení pojmu, vznik a vývoj, vztah ke klasické ekonomii, racionalita z pohledu behaviorální ekonomie
13) Alternativní teorie firmy - Baumolův model firmy maximalizující obrat, Doylův model zón tolerance

Syllabus of exercises

Základní tematická náplň cvičení je následující:
• Informace o organizaci cvičení, požadavky k zápočtu. Úvod do mikroekonomie. Trh, typy trhů, tržní subjekty a tržní mechanismus.
• Vzácnost ekonomických zdrojů a problém jejich alokace. Použití grafů v mikroekonomii.
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalé trhy
• Konkurence a regulace
• Trhy výrobních faktorů, trhy práce a trh kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality a veřejné statky
• Udělení zápočtů

Progress assessment

Zápočet ze cvičení předmětu Mikroekonomie 1 je získán při dosažení minimálně 20 bodů ze 40 celkových bodů. Body může student získat za dva písemné testy, každý po 20 bodech.


Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná (obsahuje cca 25 příkladů, resp. teoretických otázek), ze zkoušky student může získat max. 60 bodů, pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 30 bodů.

Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.


Docházka na cvičení i přednášky je nepovinná.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Mon exercise lectures IO/E110 13:0014:5041 Kruntorádová
Mon exam 2024-05-13 IO/P384 15:0016:00 2. Termín
Mon exercise lectures IO/E110 15:0016:5040 Kruntorádová
Mon exam 2024-05-20 IO/P384 17:0018:00 5.Termín
Mon exercise lectures IO/E110 17:0018:5041 Kruntorádová
Tue exercise lectures IO/P292 15:0016:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Kruntorádová
Tue exercise lectures IO/P292 17:0018:5041 2BIA 2BIB 3BIT xx Kruntorádová
Tue exercise lectures IO/P292 19:0020:5041 2BIA 2BIB 3BIT xx Kruntorádová
Wed exercise lectures IO/E339 17:0018:5041 Franc
Wed exercise lectures IO/E339 19:0020:5041 Franc
Thu lecture lectures IO/P384 09:0010:50207 2BIA 2BIB 3BIT xx Škapa
Thu exam 2024-05-16 IO/P384 11:0012:00 3. Termín
Thu exam 2024-05-23 IO/P384 11:0012:00 6. Termín
Thu lecture lectures IO/P384 13:0014:50201 2BIA 2BIB 3BIT xx Škapa
Thu exam 2024-05-09 IO/P384 17:0018:00 1. Termín
Thu exam 2024-05-16 IO/P384 17:0018:00 4. Termín
Thu exam 2024-05-23 IO/P384 17:0018:00 7. Termín
Thu exam 2024-05-30 IO/P384 17:0018:00 8. Termín
Thu exercise lectures IO/P158 17:0018:5041 Franc
Thu exercise lectures IO/P158 19:0020:5041 Franc

Course inclusion in study plans

  • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
  • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
  • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top