Course details

Communication and Presentation Skills

HKO Acad. year 2023/2024 Winter semester 3 credits

Guarantor

Language of instruction

Czech, English

Completion

Credit

Time span

 • 26 hrs exercises

Department

Instructor

Study literature

 • Učební texty k předmětu.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka : Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9.
 • URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.

Syllabus of numerical exercises

 1. komunikace - nástroj manažera, komunikační bariéry a chyby
 2. verbální a neverbální komunikace
 3. konflikt - definice, postoje. cyklus a příčiny konfliktu
 4. styly řešení konfliktu, techniky řešení konfliktů
 5. schopnost předjímat vznik konfliktu druhy a typy konfliktů
 6. eliminace osobních pocitů při řešení konfliktu techniky řešení konfliktů a jejich nácvik
 7. typologie svízelných lidí a její využití při řešení konfliktu
 8. zvládání agresivity a sebeovládání
 9. prezentace - základní pravidla jak připravit sebe i svou prezentaci struktura prezentace
 10. zvládnutí trémy, analýza publika, technika řeči
 11. aktivizace posluchačů
 12. vlastní prezentace a její rozbor
 13. asertivita manipulativní chování pasivní chování

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Tue exercise even week L314 12:0015:5020 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek
Tue exercise even week L314 16:0019:5020 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek
Wed exercise even week L314 12:0015:5020 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek

Course inclusion in study plans

Back to top