Specialization Details

Machine Learning

Abbreviation: NMAL

Length of Study: 2 years

Min. Credits: 120

Degree Programme: Information Technology and Artificial Intelligence

Language of Instruction: Czech

Form of Study: full-time

Accredited from: 2019 Accredited till: 2029

Information for applicants

Key learning outcomes

Students will understand all the layers of the computer based systems including hardware (semiconductor components, logic networks, processors, peripheral devices), software (control and data structures, object orientation, programming languages, compilers, operating systems, databases), as well as their common applications (information systems, computer networks, artificial intelligence, computer graphics and multimedia). They will understand foundations of computer science (discrete mathematics, formal languages and their models, spectral analysis of signals, modelling and simulation). Graduates will be able to analyse, design, implement, test, and maintain common computer applications. They will be able to work efficiently in teams.

Guarantor
Extent of the State Final Examinations

Státní zkouška programu Informační technologie a umělá inteligence, specializace Strojové učení se skládá z částí:

  • prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce,
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informačních technologií a umělé inteligence (Teoretická informatika, Statistika a pravděpodobnost, Architektury výpočetních systémů, Umělá inteligence a strojové učení, Ukládání a příprava dat, Funkcionální a logické programování, Paralelní a distribuované algoritmy, Moderní trendy informatiky),
  • ústní zkoušky, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v předmětech profilujícího základu z oblasti Informační systémy a databáze (Soft Computing, Biologií inspirované počítání, Bayesovské modely pro strojové učení, Konvoluční neuronové sítě, Strojové učení a rozpoznávání, Lineární algebra).

Všechny části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.

Examples of theses
  • Machine Learning Strategies in Electronic Trading
  • Classification of eMail Communication
  • Deep Neural Networks for Historic Text Recognition
  • Word2vec Models with Added Context Information
  • Neural Networks and Genetic Algorithm

Master's theses are stored at the FIT library, Božetěchova 2, Brno. The list of the master's theses, including the details is available at:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.en

Choose academic year and curriculum

1st year of study, winter semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
AVSComputation Systems Architectures5CCr+ExFIT
MSPStatistics and Probability5CCr+ExFIT
SDLSeminar of Discrete Mathematics and Logics1CCrFIT
SUIArtificial Intelligence and Machine Learning5CExFIT
TINTheoretical Computer Science7CCr+ExFIT
UPAData Storage and Preparation5CCr+ExFIT

1st year of study, summer semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
FLPFunctional and Logic Programming5CCr+ExFIT
PRLParallel and Distributed Algorithms5CCr+ExFIT

2nd year of study, winter semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
SEPSemester Project5CClCrFIT
PP2Project Practice 25EClCrFIT

2nd year of study, summer semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
DIPMaster's Thesis13CCrFIT

all years of study, winter semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
BAYaBayesian Models for Machine Learning (in English)5CExFIT
SFCSoft Computing5CCr+ExFIT
SLALinear Algebra6CCr+ExFSI
AEUEnglish for Europe3ECr+ExFIT
AGSAgents and Multiagent Systems5EExFIT
AISInformation Systems Analysis and Design5ECr+ExFIT
BC_MOG1Molecular Genetics I3EExFCH
BIOBiometric Systems5ECr+ExFIT
BISInformation System Security5ECr+ExFIT
BMSWireless and Mobile Networks5ECr+ExFIT
BRIaBrain Computer Interface5EExFIT
CCSDesign and Security of Enterprise Networks5EClCrFIT
CE1CCNP Enterprise: Core Networking (ENCOR)5EClCrFIT
CZSaDigital Signal Processing (in English)5EExFIT
EIPEconomics of Information Products *)5EExFIT
FCEEnglish: Practical Course of Business Conversation and Presentation3ECrFIT
FIKPhilosophy and the Culture2ECrICV
FITHistory and Philosophy of Technology2ECrICV
GALGraph Algorithms5EExFIT
GJAGraphical User Interfaces in Java5ECr+ExFIT
GMUGraphic and Multimedia Processors *)5ECr+ExFIT
GUXGraphical User Interfaces in X Window System *)5EExFIT
GZNGraphical and Sound Interfaces and Standards5EExFIT
HKOCommunication and Presentation Skills3ECrFIT
HSCHardware/Software Codesign5ECr+ExFIT
HVRLeadership and Time Management3ECrFIT
JA3Conversation through Hot Current Issues3ECr+ExFIT
MATMathematical Structures in Computer Science *)5EExFIT
PBIAdvanced Bioinformatics4EExFIT
PCGParallel Computations on GPU5EExFIT
PCSAdvanced Digital Systems5EExFIT
PDBAdvanced Database Systems5ECr+ExFIT
PDIDistributed Application Environment5EExFIT
PGPaAdvanced Computer Graphics (in English)5EExFIT
PGRComputer Graphics5EExFIT
PKSaAdvanced Communication Systems5ECr+ExFIT
POVaComputer Vision (in English)5EExFIT
PRMFundamentals of Law2ECrICV
RETRhetoric2ECrICV
ROBaRobotics (in English)5EExFIT
SAVStatic Analysis and Verification5ECr+ExFIT
SCOSecure Coding5ECr+ExFIT
SEMSensors and Measurement5ECr+ExFIT
SINIntelligent Systems5EExFIT
SRIStrategic Management of Information Systems5EExFIT
TAMaApplication Development for Mobile Devices (in English)5EClCrFIT
THEGame Theory5ECr+ExFIT
VINComputer Art5EClCrFIT
VYPaCompiler Construction (in English)5EExFIT
ZPJaNatural Language Processing (in English)5EExFIT
ZPXProfessional Practice, Abroad5ECrFIT
ZZNKnowledge Discovery in Databases5ECr+ExFIT

all years of study, summer semester

AbbrvTitleCredDutyComplFa
BINBio-Inspired Computers5CExFIT
KNNConvolutional Neural Networks5CClCrFIT
MTIaModern Trends in Informatics (in English)4CClCrFIT
SURMachine Learning and Recognition5CExFIT
AEUEnglish for Europe3ECr+ExFIT
ATAAutomated Testing and Dynamic Analysis5EExFIT
BDABlockchain and Decentralised Applicatons5ECr+ExFIT
BIFBioinformatics5EExFIT
BZASecure Hardware Devices5EExFIT
CE2CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI)5EClCrFIT
CPSaCyber-Physical Systems Design (in English)5EExFIT
CSOaCCNA Cybersecurity Operations (in English)5EClCrFIT
DFAaDigital Forensics (in English)5EExFIT
DJADynamic Languages *)5EExFIT
EVOApplied Evolutionary Algorithms5EExFIT
FIKPhilosophy and the Culture2ECrICV
FITHistory and Philosophy of Technology2ECrICV
FVSFunctional Verification of Digital Systems *)5EExFIT
FYOPhysical Optics5EExFIT
GISGeographical Information Systems *)5ECr+ExFIT
HKOCommunication and Presentation Skills3ECrFIT
HVRLeadership and Time Management3ECrFIT
JA3Conversation through Hot Current Issues3ECr+ExFIT
KKOData Coding and Compression5ECr+ExFIT
KRYCryptography5ECr+ExFIT
LOGLogic5ECr+ExFIT
MBAModel-Based Analysis5EExFIT
MPA-SYSSystems Biology5ECr+ExFEKT
MPC-MATMatrices and Tensors Calculus5ECr+ExFEKT
MPRProject Management5ECr+ExFIT
MULMultimedia5EExFIT
NAVDesign of Embedded Systems5EExFIT
NSBProjecting, Administration and Security5ECr+ExFIT
PDSData Communications, Computer Networks and Protocols5EExFIT
PISAdvanced Information Systems5ECr+ExFIT
PMAProject Manager5EClCrFIT
POSAdvanced Operating Systems5EExFIT
PP1Project Practice 15EClCrFIT
PPPPractical Parallel Programming5ECr+ExFIT
PRMFundamentals of Law2ECrICV
RETRhetoric2ECrICV
RTSaReal-Time Systems (in English)5EExFIT
SLOaComplexity (in English)5EExFIT
SNTSimulation Tools and Techniques5ECr+ExFIT
SOAGeneral Algebra5ECr+ExFSI
SPPFault Tolerant Systems5ECr+ExFIT
TOIPrinciples and Design of IoT5ECr+ExFIT
UXIaUser Experience and Design of User Interfaces and Services (in English)5EClCrFIT
VGEComputational Geometry5EExFIT
VIZaVisualization and CAD (in English)5EClCrFIT
VNVHigh Performance Computations5EExFIT
VYFComputational Photography5EClCrFIT
WAPInternet Applications5ECr+ExFIT
ZPOImage Processing5EExFIT
ZPXProfessional Practice, Abroad5ECrFIT
ZRESpeech Signal Processing5EExFIT
Course is not open in this academic year
Compl: Course completion: Ex - examination, Cr - credit, ClCr - classified credit, Co - colloquium
Duty: C - compulsory, CEx - compulsory-elective group x, R - recommended, E - elective
Back to top