High-school Vocational Activity

Jak na SOČ na FIT?

Zajímá tě cokoli z IT? Chceš se dozvědět více, než ti nabízí střední škola? Máš zájem se stát SOČkařem a uspět v soutěži mezi ostatními mladými talenty? Můžeš získat i přednostní přijetí ke studiu na FIT bez přijímacích zkoušek.

[jcmm logo]

VUT v Brně spolupracuje s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu na projektu Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Máš-li své téma, udělej i druhý krok:

 • kontaktuj svého vyučujícího IVT a požádej o radu, jak dál,
 • projdi si náš web, kde jsou popsány naše výzkumné týmy, a kontaktuj toho, kdo odpovídá tvému tématu,
 • napiš nám na cela.j@fit.vut.cz, pokusíme se ti pomoci a/nebo najít vhodného vedoucího.

Hledáš téma?

Zkus se podívat na přehled zaměření od našich kolegů níže. A kontaktuj autora tématu. Spolu si pak dohodnete vše ostatní – upřesnění tématu, termíny setkávání/konzultací, harmonogram a postup prací, aj.

Když se ti podaří vypracovat a obhájit práci se zajímavým výsledkem, můžeš získat i finanční odměnu! Tak se do toho dej - nikdy není dost brzy ani příliš pozdě!

prof. Adam Herout (UPGM)

Návrh a tvorba užitečné mobilní aplikace

Máte-li nápad na mobilní aplikaci, která by někomu byla k něčemu dobrá, rád Vám pomůžu ji navrhnout a realizovat.

Jednodušší je lepší. Vážně, nápad na něco jednoduchého a zároveň užitečného je nejlepší.

Návrh a tvorba užitečné webové aplikace

Máte-li nápad na webovou aplikaci, která by někomu byla k něčemu dobrá, rád Vám pomůžu ji navrhnout a realizovat.

Jednodušší je lepší. Vážně, nápad na něco jednoduchého a zároveň užitečného je nejlepší.

Uživatelský výzkum na aktuální téma

Při návrhu uživatelských rozhraní (nativní aplikace, webové aplikace, mobilní aplikace) je potřeba testovat nápad a prototyp s potenciálními uživateli.

Práce je tedy na pomezí informatiky a psychologie – práce s lidmi. Je třeba empaticky vyslechnout a pracovat s lidskými respondenty a zjistit, co je na zadaném uživatelském rozhraní vylepšit.

Téma je hodně tvůrčí a otevřené.

Chytré řízení energií v domácnosti

Téma je na míru pro studenta, který doma má solární panely, baterii a elektrické spotřebiče.

Cílem je vyvinout si vlastní ovládací počítač (pravděpodobně na bázi Arduino), sbírat data o provozu a vyvinou algoritmy, které umožní energii využít na maximum.

doc. Michal Bidlo (UPSY)

Model samořídicího vozidla

Některá vozidla se tváří, že umí řídit (skoro) sama. Autopilot řídící dopravní letadlo zastane tuto úlohu zcela již po řadu let. Ale zůstaňme na zemi. Vyvíjí se chytrá auta na tradičním podvozku, běžné jsou samočinné vysavače na tříkolém podvozku, specializované roboty s autonomními funkcemi. V tomto projektu půjde o vytvoření fyzického modelu jakéhokoli pohybu schopného zařízení (ať už s využitím některé existující koncepce nebo návrhem něčeho zcela nového), jeho oživení a vybavení vybranými samořídicími funkcemi. K dispozici bude přinejmenším stavebnice Lego, minipočítač Raspberry Pi 4 s kamerou a knihovnou počítačového vidění, powerbanka a elektromotory. Fantazii se meze nekladou a není zde co zkazit. Hlavním cílem je vznik zajímavé platformy pro výukové účely a další výzkum. Konkrétní inspirací může být dálkové ovládané vozítko pro sledování prostoru, které si samo najde dobíjecí dok, aby mohlo dál fungovat, když není poblíž nikdo, kdo by ho připojil do zásuvky.

doc. Vítězslav Beran (UPGM)

Detekce vad fotovoltaických panelů z termosnímků pořízených dronem

Téma se zabývá problematikou analýzy termosnímků pořízených dronem za účelem detekce a popř. klasifikace vad fotovoltaických panelů. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou literaturu se zaměřením na metody využívající filtraci obrazu a nástroje strojového učení a současně se obeznámit s mocnou knihovnou pro zpracování obrazu (OpenCV). Cílem práce pak bude z vybraných metod vytvořit řešení, které nalezne vady na termosnímcích fotovoltaických panelů a tyto vady ideálně i klasifikuje. Experimentální řešení bude vhodné vyvíjet v jazyce Python (ale není podmínkou). Vývoj a testování bude probíhat na reálných datech pořízených profesionální firmou. Studijní materiál je převážně v anglickém jazyce.

Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (UIFS)

Geografické statistiky ČR

Cílem práce bude vytvořit webovou aplikaci, která bude prostřednictvím tematických map vhodně vizualizovat data porovnávající regiony České republiky z různých aspektů (např. demografických, ekonomických apod.). Výběr datových sad bude konzultován se školitelem práce (např. datové sady Českého statistického úřadu nebo dostupná otevřená data). Řešení bude založené na standardních webových technologiích (HTML, CSS, JavaScript/TypeScript), případně vybraném UI frameworku (např. React, Vue, Angular apod.). Pro tvorbu geovizualizací bude použita knihovna Leaflet, případně její nadstavba Geovisto, která poskytuje hotové mapové vrstvy určené pro tvorbu tematických map (např. kartogram, mapa značek, teplotní mapa apod.) a nástroje pro ovládání mapy (např. časová osa, filtrace dat, přepínání mezi vrstvami apod.). Vhodným rozšířením práce bude demonstrovat použití knihovny Geovisto.

Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (UPGM)

Nástroj pro automatickou kontrolu diplomových prací

Cílem práce je pomoci vedoucím, oponentům i studentům, kteří opravují nebo píší technické dokumentace (diplomky nebo SOČ). Výsledkem práce by měl být nástroj, jehož vstupem je soubor PDF a výstupem stejný soubor PDF, ve kterém jsou vyznačeny časté typografické, strukturální, jazykové a jiné chyby. Cílem práce není nahradit nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky, ale stávající nástroje doplnit o hledání jiných častých chyb. Příkladem takových chyb může být: nesprávné sázení matematických rovnic, přetékání textu za okraj stránky, záměna spojovníku za pomlčku, chybějící odkazy na obrázky, nesprávná velikost obrázků, nesprávný formát obrázků, nesprávně umístěné mezery, chybně vysázené citace, chybný styl textu a další.

doc. Zdeněk Vašíček (UPSY)

Chytrá domácnost s využitím technologie

Bluetooth Low Energy je jedna z mála komunikačních technologií, která se dokázala za svoji krátkou existenci masivně rozšířit napříč různými oblastmi. Každý mobilní telefon je dnes schopen bezdrátové komunikace pomocí Bluetooth. Víte, že Bluetooth se dá využít nejen pro přenos zvuku, dat ze senzorů, ovládání spotřebičů, ale také pro určení přítomnosti osob, nebo dokonce polohy v rámci budovy či skladu? Máte-li zájem se s touto technologií seznámit podrobněji, zkusit si navrhnout prototyp chytré domácnosti, vlastní zařízení nebo jen mobilní aplikaci využívající Bluetooth, neváhejte se ozvat.

Monitorování stavu rostlin ve farmách budoucnosti

Věděli jste, že je možné sledovat potřeby rostlin na základě měření impedance části rostlin či substrátu? Máte zájem se zabývat problematikou, která se týka jak experimentální biologie tak problematiky produkce zeleniny v tzv. farmách budoucnosti? V rámci tohoto tematu se můžete zapojit na několika úrovních - např. je možné realizovat experimenty využívající existující systémy, nebo se můžete stát autorem vlastního vestavěného systému, případně se věnovat návrhu a vývoji mobilní aplikace. Záleží pouze na Vás.

Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (UPSY)

Počítačové hry pomocí programu Blender

Téma nabízí možnost

 • seznámit se s programem Blender, se zaměřením na možnosti, které nabízí pro tvorbu počítačových her,
 • orientovat se dle vlastního zájmu (např. zkusit vytvořit vlastní 2D/3D počítačovou hru zvoleného druhu),
 • experimentovat s programem Blender s cílem zhodnotit vliv na vzhled a řízení her,
 • využít nabyté vědomosti a zkušenosti, s možností je rozvinout, k tvorbě (jednoduché) hry dle vlastního výběru.

Řešení tématu nevyžaduje speciální vybavení.

Realistické povrchy pomocí programu Blender

Téma nabízí možnost

 • seznámit se s programem Blender, se zaměřením na možnosti, které nabízí pro tvorbu realistických povrchů (tj., povrchů s běžnými nedokonalostmi jako např. nepravidelnost, poškození, nehomogenita kovu, skla, kůže, srsti, dřeva, listu, textilu, papíru aj.) a jejich vizualizaci,
 • orientovat se dle vlastního zájmu (např. zkusit namodelovat reálné povrchy dle vlastní fotodokumentace),
 • experimentovat s programem Blender s cílem prozkoumat různé přístupy k tvorbě a vizualizaci povrchů,
 • využít nabyté vědomosti a zkušenosti, s možností je rozvinout, k tvorbě a vizualizaci zvolených povrchů.

Výsledek práce by mohl, např., zahrnovat galerii vytvořených povrchů za zvolených světelných aj. podmínek, či být oživen animací.

Řešení tématu nevyžaduje speciální vybavení.

Umělecké scény pomocí programu Blender

Téma nabízí možnost

 • seznámit se s programem Blender, se zaměřením na možnosti, které nabízí pro tvorbu uměleckých scén (průmyslový design, přírodní scenérie, zátiší, práce se světlem a stínem, fantasy/sci-fi tématika atp.),
 • orientovat se dle vlastního zájmu,
 • experimentovat s programem Blender s cílem prozkoumat různé přístupy k tvorbě scén vč. jejich vizualizace,
 • využít nabyté vědomosti a zkušenosti, s možností je rozvinout,  tvorbě a vizualizaci zvolených scén.

Výsledek práce by mohl, např., zahrnovat galerii vytvořených scén za zvolených světelných aj. podmínek, či být oživen animací.

Řešení tématu nevyžaduje speciální vybavení.

Back to top