Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost

Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu je VUT v Brně zapojeno do projektu Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Podstatou je nabídka témat odborných prací určená studentům středních škol. Ti se díky zpracování takové práce mají možnost dostat do kontaktu s odborným školitelem, podívat se do moderně vybavených laboratoří na univerzitě a dostat se k potřebným nástrojům, vzorkům a zařízením. Na vypracování své odborné práce získají i finanční příspěvek. Ti nejúspěšnější pak mohou být u vybraných fakult zvýhodněni při přijímacím řízení.

Nahoru