Ing.

Petr Lampa

System Manager

+420 54114 1200
+420 54114 1225
lampa@fit.vut.cz
L129 Office
1996/BUT personal ID

Publications

 • 2010

  LAMPA Petr. Desatero (až čtrnáctero) zavedení IPv6. Seminář IPv6@Cesnet WG. Praha, 2010.
  Detail

  LAMPA Petr. Mýtus lepší bezpečnosti IPv6. Seminář IPv6@Cesnet WG. Praha, 2010.
  Detail

  LAMPA Petr. Politika přidělování IPv6 adres a různá doporučení. Seminář IPv6@Cesnet WG. Praha, 2010.
  Detail

 • 2009

  LAMPA Petr. Zavádění IPv6 v praxi. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2009.
  Detail

 • 2005

  HONZÍK Jan M. and LAMPA Petr. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Repub. In: Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005, pp. 84-89. ISBN 960-85316-9-1.
  Detail

  ČERNOCKÝ Jan and LAMPA Petr. Teaching signals - making it automatic, making it fun. In: Proc. Radioelektronika 2005. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005, p. 4. ISBN 80-214-2904-6.
  Detail

  LAMPA Petr. Zkušenosti z budování a provozu informačního systému založeného na open source. Špindlerův Mlýn, 2005.
  Detail

 • 2001

  LAMPA Petr. Klín mezi přepínači, recenze přepínačů HP ProCurve 2312 a 2524. CONNECT!, vol. 2001, no. 5, pp. 66-68. ISSN 1211-3085.
  Detail

  HAŽMUK Ivo, LAMPA Petr and ZÁHOŘÍK Vladimír. Zkušenosti s provozem gigabitové metropolitní sítě. In: Vysokorychlostní sítě 2001. Praha, 2001, p. 8.
  Detail

 • 2000

  LAMPA Petr and ZÁHOŘÍK Vladimír. Gigabitové páteřní sítě VUT v Brně. In: Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: Palacky University, 2000, pp. 56-62. ISBN 80-244-0095-2.
  Detail

 • 1999

  HANÁČEK Petr, KŘIVÁNEK Vítězslav, LAMPA Petr, MATÚŠ Jiří, MICHAL Bohumil, ZEMČÍK Pavel and ZENDULKA Jaroslav. Posouzení informačního systému JMP a.s. Brno: Brno University of Technology, 1999.
  Detail

  LAMPA Petr. Trendy vývoje lokálních sítí. In: Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: unknown, 1999, pp. 119-136. ISBN 80-214-1397-2.
  Detail

  LAMPA Petr. Vysokorychlostní páteřní sítě v areálech FEI VUT v Brně, zpráva o výsledcích řešení projektu. Brno: Department of Computer Science and Engineering, 1999.
  Detail

 • 1998

  LAMPA Petr. Architektura CORBA 2.2. In: Sborník konference Objekty 98. Praha: unknown, 1998, pp. 111-126. ISBN 80-213-0437-5.
  Detail

  LAMPA Petr. CORBA a Java. In: Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: unknown, 1998, pp. 98-118. ISBN 80-214-1205-4.
  Detail

  LAMPA Petr. Gigabitové páteřní sítě. In: Sborník konference EurOpen.CZ 98. Orlík: unknown, 1998, pp. 1-15.
  Detail

  LAMPA Petr. HTML 4.0 pod lupou. CONNECT!, vol. III, no. 10, 1998, pp. 66-66. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr. Počítač, který nezavirujete; recenze počítače NetPC AutoCont NetPro Advanced. CONNECT!, vol. III, no. 3, 1998, pp. 36-37. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr and SEZEMSKÝ Petr. S jazykem na vestě. CONNECT!, vol. 1998, no. 10, pp. 66-71. ISSN 1211-3085.
  Detail

 • 1997

  LAMPA Petr. Automatický výběr varianty dokumentu v systému WWW. In: Sborník letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: unknown, 1997, pp. 71-80. ISBN 80-214-0894-4.
  Detail

  LAMPA Petr and PAPEŽÍK Miloň. Co nabídne trh desítkových přepínačů. CONNECT!, vol. II, no. 10/97, 1997, pp. 91-92. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr. CORBA a IIOP. In: Sborník konference EurOpen CZ 97. Borová Lada na Šumavě, 1997, p. 13.
  Detail

  LAMPA Petr. Doporučená hlediska výběru rozbočovačů. CONNECT!, vol. II, no. 7/97, 1997, pp. 35-37. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr. Jak pracuje klíčový protokol WWW http verze 1.1. CONNECT!, vol. II, no. 3,4,5/97, 1997, pp. 52-53. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr and SCHENK Martin. Malý dravec Tiger, recenze rozbočovače SMC TigerStack. CONNECT!, vol. II, no. 6/97, 1997, pp. 73-74. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr. Malý směrovač Svec. CONNECT!, vol. II, no. 9/97, 1997, pp. 42-44. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr. Systém WWW a prezentace dokumentů v národních jazycích a kódech. In: Sborník příspěvků pro česko-slovenskou část konference RUFIS 97. Praha: Czech Technical University, 1997, pp. 235-242.
  Detail

  LAMPA Petr and PAPEŽÍK Miloň. TigerStack přeskočí 160 metrů, recenze rozbočovače SMC TigerStack. CONNECT!, vol. II, no. 8/97, 1997, pp. 32-33. ISSN 1211-3085.
  Detail

  LAMPA Petr. UnixWare 2.1.1 ladí s podnikovými sítěmi. CONNECT!, vol. II, no. 4/97, 1997, pp. 54-58. ISSN 1211-3085.
  Detail

 • 1996

  BERKA Milan, KRIŠTOF Petr, LAMPA Petr and PŘIKRYL Petr. Hypertext information systems of the Faculty of Civil Eng. and Faculty of Electrical Eng. and Computer Science TU Brno. In: Workshop 96. Brno, 1996, pp. 271-272.
  Detail

  LAMPA Petr. Paralelní programování s použitím vláken dle normy POSIX 1003.1c. In: Proceedings of Scientific Conference with International Participation Electronic Computers and Informatics. Košice, 1996, pp. 19-24.
  Detail

  LAMPA Petr. Programming with threads. In: Workshop 96. Brno, 1996, pp. 301-302.
  Detail

  LAMPA Petr and PŘIKRYL Petr. The experience with the WWW system. In: Workshop 96. Brno, 1996, pp. 269-270.
  Detail

  LAMPA Petr. Vývoj protokolu HTTP a jazyka HTML. In: Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Studnice: unknown, 1996, pp. 48-58. ISBN 80-214-0774-3.
  Detail

 • 1995

  LAMPA Petr and PŘIKRYL Petr. Zkušenosti z instalace a provozu systému WWW. In: Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Studnice: unknown, 1995, pp. 39-54.
  Detail

 • 1990

  BRODSKÝ Jan, GAĎOREK Petr, LAMPA Petr and STAUDEK Jan. Diskové operační systémy ADT. Brno: Brno University of Technology, 1990. ISBN 80-214-0203-2.
  Detail

Back to top