Faculty of Information Technology, BUT

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku

Project Period: 01.01.2019 - 31.12.2021

Code: TH04010325

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

English title
TREVAL - Flight Training Evaluation Software
Type
grant
Keywords
machine learning, identification, training, evaluation, pilot, simulator, aircraft
Abstract
The project's primary research objectives include the definition of objective flight training evaluation methods and their subsequent software implementation.
Team members
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT) , research leader
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Formánek Michael, Bc. (FEKT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hanák Jiří, Bc. (FIT VUT)
Jasaň Jakub, Ing.
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Mitaš Matěj, Bc. (FIT VUT)
Procházka Jakub, Ing. Mgr., Ph.D.
Prustoměrský Milan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vlk Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zeman Martin, Ing.
Back to top