Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

TREVAL - Software pro hodnocení leteckého výcviku

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2021

Kód: TH04010325

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
TREVAL - Flight Training Evaluation Software
Typ
grant
Klíčová slova
strojové učení, identifikace, výcvik, evaluace, pilot, simulátor, letoun
Abstrakt
Primárními výzkumnými cíli projektu jsou definice metod pro objektivní hodnocení leteckého výcviku posádek letounů a jejich následná softwarová implementace.
Řešitelé
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Formánek Michael, Bc. (FEKT VUT)
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hanák Jiří, Bc. (FIT VUT)
Jasaň Jakub, Ing.
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Mitaš Matěj, Bc. (FIT VUT)
Procházka Jakub, Ing. Mgr., Ph.D.
Prustoměrský Milan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Skorkovská Karolína, doc. MUDr., Ph.D. (FNUSA)
Vlk Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zeman Martin, Ing.
Nahoru