Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 8. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

RoSuM - Lokalizace vodorovného a svislého dopravního značení, kontrola kvality a pravidelná pasportizace s podporou 5G

Project Period: 1. 6. 2023 - 31. 12. 2025

Project Type: grant

Code: FW08010017

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

English title
RoSuM - 5G-enabled Road Surface Marking and Traffic Sign Localization, Quality Inspection, and Regular Passportization
Type
grant
Keywords

5G technology; visual inspection; data collection; artificial intelligence; software

Abstract

The aim of the project is to create a system for automated visual inspection of the condition of the road, road markings, traffic equipment and other assets of the road administrator. The system will use continuous data collection using smart camera devices for fast fault detection, and these will be clearly reported to the administrator of the communications. The system will utilize modern machine learning methods and advanced localization algorithms that allow the manufacturing of cheaper and more usable equipment than currently available on the market. The overall system will consist of a smart camera, software using artificial intelligence and existing map data for in-camera data selection, and a cloud system for final evaluation and reporting of communication defects and changes.

Team members
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , research leader
Juříček Zdeněk, Jr. (Děkanát FIT VUT)
Juříček Zdeněk, Sr. (CVT FIT VUT)
Kreslík František, Ing. (CVT FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Vlnas Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Back to top