Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 8. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

RoSuM - Lokalizace vodorovného a svislého dopravního značení, kontrola kvality a pravidelná pasportizace s podporou 5G

Období řešení: 1. 6. 2023 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: FW08010017

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 8. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Název anglicky
RoSuM - 5G-enabled Road Surface Marking and Traffic Sign Localization, Quality Inspection, and Regular Passportization
Typ
grant
Klíčová slova

5G technologie; vizuální kontrola; sběr dat; umělá inteligence; software

Abstrakt

Cílem projektu je vytvoření systému pro automatizovanou vizuální kontrolu stavu vozovky, značení, dopravního zařízení a dalšího majetku správce komunikace s využitím 5G technologie pro přenos dat v reálnem čase. Systém bude využívat kontinuální sběr dat pomocí chytrých kamerových zařízení pro rychlou detekci závad, a ty bude přehledně reportovat správci komunikace. Bude využívat moderní metody strojového učení a pokročilé algoritmy lokalizace, které umožňují vytvoření levnějšího a současně využitelnějšího zařízení, než je aktuálně na trhu. Celkový systém bude sestávat z inteligentní kamery, software, využívajícího umělou inteligenci a existujících mapových podkladů pro selekci dat přímo v kameře, a cloudového systému pro konečné vyhodnocení a reportování závad a změn na komunikaci.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Juříček Zdeněk, Jr. (Děkanát FIT VUT)
Juříček Zdeněk, Sr. (CVT FIT VUT)
Kreslík František, Ing. (CVT FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Vlnas Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru