Course details

Rhetoric

RET ICV RET Acad. year 2023/2024 Winter semester 2 credits

The course is the outcome of a well-proven methodology, leading to a step-by-step increase of volume of vocabulary, the elimination of often repeated errors and failures in talking by using the experience of logopedic consultancy, getting familiar with the rhetoric art of the antiquity, the medieval age and the new era. The content of the course and the methods used, at the same time, conduct the trainees to getting knowledge of the most excellent literature monuments of the time.

Guarantor

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Language of instruction

Czech

Completion

Classified Credit

Time span

  • 26 hrs lectures

Department

Lecturer

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Learning objectives

Item has no goals.
The knowledge acquired should provide for the cultivation of all modes of vocal and written communication. It should provide for the consolidation of the sense for mutual understanding and tolerance in interpersonal relations. A cultivated speech is supportive of a new dimension to technical erudition.

Prerequisite knowledge and skills

No prerequisity knowledge is called for.

Syllabus of lectures

1. Význam komunikace v životě člověka i lidské společnosti, cesty k zdokonalení
2. Inovace "komunikační soustavy" - nezbytnost systémového přístupu, využívajícího poznatky věd - psychologie, sociologie, filosofie, neurofyziologie.
3.Proces "tvoření názoru" - základní myšlenková operace a její význam v komunikaci, která je obvykle právě "výměnou názorů". 12 příčin odlišnosti názorů a stanovisek
4. Argumentace - předpoklady a cesty k tomu, aby člověk změnil názor svého komunikačního partnera.
5.Postup stavby mluveného či psaného díla.
6. Asertivita a zdvořilost
7. Neverbální komunikace
8. Řečnické okrasy, figury, tropy atd.
9. Společenská zábava a konverzace
10. Ethos a rytířství v komunikaci a argumentaci

Některé z těchto bloků jsou náplní více než jedné přednášky

Progress assessment

Presence at the lectures with passing the written essay.
Attendance at lectures.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Wed lecture lectures T12/SF 1.141 12:0013:50100 Klapetek
Thu lecture lectures G202 15:0016:5080 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Klapetek

Course inclusion in study plans

Back to top