Detail předmětu

Rétorika

RET ICV RET Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 2 kredity

Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie. <i>Předmět je doporučován studentům všech ročníků.</i>

Garant předmětu

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Klapetek Milan, ThMgr. (ICV-Sekce HV)

Cíle předmětu

Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky
Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Osnova přednášek

1. Význam komunikace v životě člověka i lidské společnosti, cesty k zdokonalení
2. Inovace "komunikační soustavy" - nezbytnost systémového přístupu, využívajícího poznatky věd - psychologie, sociologie, filosofie, neurofyziologie.
3.Proces "tvoření názoru" - základní myšlenková operace a její význam v komunikaci, která je obvykle právě "výměnou názorů". 12 příčin odlišnosti názorů a stanovisek
4. Argumentace - předpoklady a cesty k tomu, aby člověk změnil názor svého komunikačního partnera.
5.Postup stavby mluveného či psaného díla.
6. Asertivita a zdvořilost
7. Neverbální komunikace
8. Řečnické okrasy, figury, tropy atd.
9. Společenská zábava a konverzace
10. Ethos a rytířství v komunikaci a argumentaci

Některé z těchto bloků jsou náplní více než jedné přednášky

Průběžná kontrola studia

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.
Přítomnost na přednáškách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St přednáška výuky T12/SF 1.141 12:0013:50100 Klapetek
Čt přednáška výuky G202 15:0016:5080 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Klapetek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru