Course details

Communication and Presentation Skills

HKO Acad. year 2021/2022 Winter semester 3 credits

Current academic year

Guarantor

Language of instruction

Czech, English

Completion

Credit

Time span

  • 26 hrs exercises

Department

Instructor

Study literature

  • Učební texty k předmětu.
  • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.
  • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
  • MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka : Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9.
  • URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.

Syllabus of numerical exercises

  1. komunikace - nástroj manažera komunikační bariéry a chyby verbální a neverbální komunikace konflikt - definice, postoje. cyklus a příčiny konfliktu styly řešení konfliktu. techniky řešení konfliktů. schopnost předjímat vznik konfliktu druhy a typy konfliktů eliminace osobních pocitů při řešení konfliktu techniky řešení konfliktů a jejich nácvik typologie svízelných lidí a její využití při řešení konfliktu zvládání agresivity a sebeovládání prezentace - základní pravidla jak připravit sebe i svou prezentaci struktura prezentace zvládnutí trémy analýza publika technika řeči aktivizace posluchačů vlastní prezentace a její rozbor asertivita manipulativní chování pasivní chování

Course inclusion in study plans

Back to top