Jeden z nástrojů pro bezkontaktní výuku je Microsoft Teams. Existuje ve formě aplikace - pro Windows, Linux, Android i iOS. Na desktopech se dá provozovat i z prohlížeče, ale plně funkční je jen na prohlížečích Chrome a Edge. Ukázky v tomto návodu jsou z Chromu.

Přihlášení do office365 - office.vutbr.cz, jako login vutlogin@vutbr.cz a pochopitelně vutheslo.

Spustit aplikaci

V levém sloupci je menu, úplně dole je ikonka pro download aplikace. Hledejte ikonku pro práci s týmy

Napoprvé se vám objeví

až budete členy nějakého týmu, musíte napřed použít

Studenti

Studenti použijí kód, který jim sdělí vyučující a dostanou se do textové konverzace. Tým může obsahovat několik konverzačních kanálů, v tom případě si vyberte vhodný. Konverzaci lze použít pro kladení dotazů vyučujícímu. Studenti počkají na zahájení videokonference vyučujícím

a připojí se. Vypněte si mikrofon a kameru, případné nahrávání nechte na volbě vyučujícího. V průběhu videokonference je stále možné použít textovou konverzaci. Pokud vyučující průběh nahraje, najdete ho jako součást konverzace

a můžete si ji kdykoli přehrát.

Vyučující

Vyučující musí připravit tým. Jako typ týmu se nabízí

Zadáte název týmu (podle předmětu), popis (asi bude zbytečný). V dalším kroku můžete přidat studenty a učitele. Studenty není nutno, přidají se sami. Učitelé budou mít jiná práva, takže bude vhodné je přidat ručně a upravit jim práva.

Zároveň s týmem se vytvořil kanál konverzace Obecné. Je možné přidat další konverzační kanály, u některých je možné omezit účast jen na vyjmenované účastníky. V kanálu je možné psát zprávy a také zahájit schůzku

tedy videokonferenci. Do ní se postupně budou přidávat studenti, takže je nutné ji zahájit s předstihem.

Videokonferenci může vyučující (nebo student) nahrát, nahrávání se signalizuje a kdokoli ho může zase ukončit. Nahrávka se ukládá (zřejmě) na lokální disk a pak se nahraje jako jeden z textových příspěvků chatu. (V případě nežádoucí nahrávky se dá smazat).

Pohyb myší zobrazí plovoucí menu

ve kterém můžete zvolit sdílení (místo videa z kamery můžete přenášet okno vámi vybrané aplikace), zobrazit účastníky schůzky (a případně jim vypnout mikrofon - i hromadně), zapnout okno s chatem (studenti mohou psát dotazy) a v dalších akcích zapnout nebo vypnout nahrávání.

Ještě jak dostat do týmu studenty. Přes menu

vygenerujete kód, pomocí kterého se mohou studenti připojit.

Zpět na návody CVT

Připomínky k této stránce zasílejte na adresu gadorek@fit.vut.cz

Back to top