Degree Programmes

Machine Learning

Full-Time 2 Years Title Awarded Ing.

Specializace pokrývá strojové učení od teoretických základů až po aplikace v různých oborech IT. Na rozdíl od častého přístupu "najdu si na Internetu nějaké černé krabičky, propojím je a ono to bude něco dělat", chceme, aby studenti našeho oboru skutečně chápali, co dělají. Klademe proto důraz na silný teoretický základ (od bayesovské statistiky až po lineární algebru), a práci se skutečnými úlohami strojového učení a daty. V kursech této specializace nezačneme hned těmi nejmodernějšími a nejsložitějšími architekturami neuronových sítí, ale půjdeme postupně od definice kriteriálních funkcí, výpočtu gradientů až po vyhodnocování úspěšnosti systémů strojového učení.  Se znalostmi získanými v této specializaci můžete čelit největším výzvám současného světa IT - autonomním autům, hlasovým chatbotům, počítačovému vidění pro robotiku, a dalším - u každé budete potřebovat určitou specifickou doménovou znalost, ale tu můžete získat z volitelných kursů nebo na místě.  Specializaci garantuje a klíčové kursy SUI, SUR a BAYa učí Doc. Lukáš Burget, vědecký ředitel skupiny Speech@FIT a druhý nejcitovanější český odborník v oblasti informačních technologií.  Specializace úzce souvisí s výzkumnými projekty řešenými na FIT, a se spoluprací s firmami z Česka i zahraničí (mj. Google, Honeywell, Raytheon, NTT, Ericsson, VR Group či Phonexia), na fakultě tedy najdete dostatek lidí s "hands on" zkušeností pro vedení projektů a diplomových prací.  Disponujeme také řadou kontaktů na špičkové zahraniční laboratoře a firmy, takže pro šikovné studenty není problém problém zařídit diplomovou práci v rámci Erasmus/Socrates či průmyslovou stáž.    

Information technology moves the world

 • 79%

  students gain practical experience

 • 98%

  students successfully pass the State Final Examination

 • 99%

  graduates find work in the month

 • 40 938 Kč

  is the average starting salary for graduates

Compulsory courses of specialization

These courses are the bare minimum of what you should know if you want to specialize in this field. Therefore, they are mandatory in this specialization. However, we also offer a number of other subjects relevant to your area of interest or suitably supplementing and expanding it. You can enroll in the optional courses.

They will pass on all their knowledge and hold you in difficult moments

Previous Next

Come to FIT!

HOW TO APPLY

Back to top