Degree Programmes

Cyberphysical Systems

Full-Time 2 Years Title Awarded Ing.

Specializace Kyberfyzikální systémy je i přes svůj multidiscipinární přesah hlavně specializací informatickou, nikoli kybernetickou, jak by mohl její název prvoplánově napovídat. Samotná specializace se v duchu zacílení studijního programu zaměřuje primárně na informatické aspekty kyberneticko-fyzikálních systémů, kontext těsné systémové integrace počítačových algoritmů pro řízení a monitorování s Internetem a jeho uživateli, výpočetními modely a systémy, včetně samotných vestavěných výpočetních systémů. Kyberneticko-fyzikální systémy, které propojují počítačový software s fyzickými komponenty, se stávají stále běžňejší součástí našeho každodenního života. Automobilové, zdravotnické a letecké aplikace představují pouze malou část probíhající interakce mezi automatickými a inteligentími stroji a lidmi. Specializace představí nejenom samotný návrhový prostor Kyberneticko-fyzikálních systémů, ale uvede také kompromisy plynoucí z nezbytných požadavků na jejich bezpečnost a spolehlivost. Specializaci garantuje a klíčový kurs CPS učí doc. Peter Chudý, hlavní řešitel řady výzkumných a průmyslových projektů v letectví a automobilovém průmyslu.

Information technology moves the world

 • 79%

  students gain practical experience

 • 98%

  students successfully pass the State Final Examination

 • 99%

  graduates find work in the month

 • 40 938 Kč

  is the average starting salary for graduates

1st Year

Po absolvování předmětů povinného teoretického základu v prvním semestru prvního ročníku se můžete od druhého semestru profilovat ve specializaci Kyberfyzikální systémy Vaším výběřem tématicky zaměřených předmětů. Atraktivní projekty, které budou doprovázet Vaše studiumm budou zaměřeny na aktivní tvůrčí práci s kreativním přesahem, v rámci které si navrhnete a zrealizujete vybraný Kyberfyzikální systém. 

They will pass on all their knowledge and hold you in difficult moments

Previous Next

Come to FIT!

HOW TO APPLY

Back to top