Nabídka programů

Kyberfyzikální systémy

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Specializace Kyberfyzikální systémy je i přes svůj multidiscipinární přesah hlavně specializací informatickou, nikoli kybernetickou, jak by mohl její název prvoplánově napovídat. Samotná specializace se v duchu zacílení studijního programu zaměřuje primárně na informatické aspekty kyberneticko-fyzikálních systémů, kontext těsné systémové integrace počítačových algoritmů pro řízení a monitorování s Internetem a jeho uživateli, výpočetními modely a systémy, včetně samotných vestavěných výpočetních systémů. Kyberneticko-fyzikální systémy, které propojují počítačový software s fyzickými komponenty, se stávají stále běžňejší součástí našeho každodenního života. Automobilové, zdravotnické a letecké aplikace představují pouze malou část probíhající interakce mezi automatickými a inteligentími stroji a lidmi. Specializace představí nejenom samotný návrhový prostor Kyberneticko-fyzikálních systémů, ale uvede také kompromisy plynoucí z nezbytných požadavků na jejich bezpečnost a spolehlivost. Specializaci garantuje a klíčový kurs CPS učí doc. Peter Chudý, hlavní řešitel řady výzkumných a průmyslových projektů v letectví a automobilovém průmyslu.

Informační technologie hýbou světem

 • 79 %

  studentů získá zkušenosti z praxe

 • 98 %

  studentů úspěšně složí státní závěrečnou zkoušku

 • 99 %

  absolventů najde práci do měsíce

 • 40 938 Kč

  je průměrný nástupní plat absolventů

1. ročník

Po absolvování předmětů povinného teoretického základu v prvním semestru prvního ročníku se můžete od druhého semestru profilovat ve specializaci Kyberfyzikální systémy Vaším výběřem tématicky zaměřených předmětů. Atraktivní projekty, které budou doprovázet Vaše studiumm budou zaměřeny na aktivní tvůrčí práci s kreativním přesahem, v rámci které si navrhnete a zrealizujete vybraný Kyberfyzikální systém. 

Společný základ programu

Společný základ programu tvoří předměty, které Vám dají znalosti důležité pro všechny inženýry v IT:

 • Architektury výpočetních systémů Vás naučí uvažovat o tom, jak Váš kód poběží na moderních výpočetních platformách, jak myslet při programování tak, abyste využili zdrojů co nejefektivněji, tj. aby Vaše aplikace využila co nejlépe výkonu moderních platforem, efektivně využila paměťové prostředky systému a byla také efektivní, pokud jde o spotřebovanou energii.
 • Funkcionální a logické programování Vás naučí, že ač je klasické imperativní programování velmi široce užívaným paradigmatem a má velmi blízko k implementaci na strojové úrovni, existují i jiné přístupy, které Vám přinesou nový pohled na některé klíčové problémy a pomohou získat jejich neotřelá a často efektivnější řešení.
 • Moderní trendy informatiky (v angličtině) potřebujete znát, abyste viděli, kam se vyvíjí obor a co lze za pár let očekávat v praxi.
 • Paralelní a distribuované algoritmy je předmět, který Vám ukáže zákonitosti, limity a úskalí paralelních a distribuovaných algoritmických řešení a s tím spojených synchronizačních mechanismů, bez nichž při řešení řady komplexnějších problémů stěží uspějete.
 • Statistika a pravděpodobnost je pravou rukou každého inženýra, zpracovat číselné výsledky experimentů nebo data získaná při běhu Vaší aplikace, analyzovat je a získat z nich poučení pro další rozhodnutí je téměř jeho denním chlebem.
 • Teoretická informatika ukazuje hranice možností informatiky přes formální jazyky a matematické modely výpočtu. Jen tak dokážete porozumět tomu, jestli Váš problém je vůbec řešitelný a pokud ano, s jakými zdroji a jakými prostředky to lze dokázat.
 • Ukládání a příprava dat, zejména těch velkých, a získávání znalostí z nich, je umění užitečné pro každého informatika. Je to jeden z klíčových aspektů, které silně ovlivňují efektivitu mnohých řešení a aplikací.
 • Umělá inteligence a strojové učení je předmět, kde poznáte, jak naučit počítače rozumět našemu světu a přinutit je řešit problémy, které jsou pro člověka sice snadné, ale pro algoritmický stroj těžko zvládnutelné.

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FIT!

Přihláška

Nahoru