Ing.

Petr Veigend

Ph.D.

Study Advisor

+420 54114 1183
study-advisor@fit.vut.cz
veigend@fit.vut.cz
A305 Office
110633/BUT personal ID

Teaching

Consulting hours

Monday, 8:00-13:00, B/A305 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

If you want to meet in this time period, please let me know in advance.

Monday, 13:00-16:00, B/A305 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

Tuesday, 13:00-16:00, B/A305 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

Wednesday, 13:00-14:00, B/A305 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

Friday, 8:00-12:00, B/A305 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

If you want to meet in this time period, please let me know in advance.

Friday, 13:00-15:00, B/A305 (Božetěchova 1/2, Brno 61200)

Instead of meeting in person, we can use any available online tool. If you want to meet, let me know

 • email, MS Teams (xveige00), phone +420 731 137 853
 • personal: Discord, Facebook

Current information

 • 2024-04-22 - Ph. D. thesis defense, I'll be available later in the afternoon

Student councelling

Student counselling page, that I maintain with other study advisors

Elektronika pro informační technologie

 1. Úvodní seznámení
 2. VA charakteristika a pracovní bod diody
 3. RC článek
 4. Tranzistor jako spínač
 5. Integrovaný obvod a logická hradla
 6. Operační zesilovače

Základy programování

 1. První programy
 2. Cyklus, první práce s poli
 3. Řetězce
 4. Funkce
 5. Vlastní datové typy (řešení)
 6. Ukazatele (kostra)
 7. Práce s ukazateli (kostra, programování vzdáleně)
 8. Dynamická alokace, ladící techniky a nástroje (kostra)
 9. Algoritmizace, rekurze (kostra)
 10. Jednosměrně vázaný lineární seznam (kostra, řešení)

Úvod do softwarového inženýrství

 1. Diagram případů užití, diagram aktivit, stavový diagram
 2. ER diagram (řešení)
 3. Diagram tříd, diagram objektů (řešení 14:00, řešení 16:00)
 4. Sekveční diagram, diagram komunikace (řešení 14:00, řešení 16:00)

Software

FOS (numerical solution of ordinary differential equations)

Lectured courses

IEL Electronics for Information Technology
Laboratory exercise, Lecture, Seminar, Czech, English, winter, DITS
IKK Circle Consultations
Fundamentals seminar, Czech, winter, DCGM
IUS Introduction to Software Engineering
Fundamentals seminar, Project, Czech, English, winter, DITS
IVS Practical Aspects of Software Design
Lecture, Project, Czech, English, summer, DCGM
IZP Introduction to Programming Systems
Exercise in computer lab, Project, Czech, English, winter, DIFS
IZU Fundamentals of Artificial Intelligence
Project, Czech, English, summer, DITS
PRL Parallel and Distributed Algorithms
Project, Czech, summer, DITS
SFC Soft Computing
Project, Czech, winter, DITS
VND Higly Sophisticated Computations
Exercise in computer lab, Czech, English, summer, DITS
VNV High Performance Computations
Exercise in computer lab, Lecture, Czech, English, summer, DITS
Back to top