Bachelor study IT 1st year

Academic year 2023/2024, winter semester

DayGroup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Mon all               IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 7., 8., 12., 13. týden IUS le D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 454 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden      
all               IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 10., 11., týden IUS le D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 454 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 2023-11-13      
all               IEL le D0206 D105 Veigend 2023-10-23            
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-09 IKK xc C228 Rychl… 1., 4., 10., týden 1DS-Z le U5/118 Králík 1DS-Z xc U5/118 Králík IEL le D0206 D105 Růžička 1., 2., 3., 7., 8., 12., 13. týden 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován blokově (liché pondělky) v budově FF MU na Janáčkově náměstí, v učebně N41. Více informací zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/TIM_B_025 odd    
xx     IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden  
xx     IDM ex E104 E105 E112 09:00-11:00… 2023-12-18 IEL lb L306.1 L306.2 Beran 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden BPC-FY1B ex T8/T 3.17 13:00-14:40… 2023-12-11 BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd      
xx     BPC-FY1B ex T8/T 5.27 09:00-17:00 Ústní část semestrální zkoušky, 1. termín 2024-01-08 BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden BPC-FY1B ex T8/T 3.17 Zápočtový test v laboratorním cvičení 2023-12-04      
xx   ILG xc A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL ex D0206 D105 2. termín 2024-01-29 DKFI-Z le U2/330 Fišerová IEL ex D0206 14:00… 2023-11-13 BPC-FY1B T8/T 5.27 15:00-16:40… 2023-12-11 BPC-FY1B T8/T 0.20 17:00-18:40… 2023-12-11      
xx     IFS xc D0207 Sadovský IKK xc C228 návrh… 2023-09-25 FCE xc L304 Fišerová IEL ex D105 14:00… 2023-11-13 IDM xc D0207 Fuchs 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM xc T8/T 3.02 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   ISC le E104 E105 E112 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden IDM ex D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 2. termín 2024-01-15 IKK xc C228 Rychl… 1., 4., 10., týden   IDM xc T8/T 3.02 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP pc N104 Očenášek… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   ISC ex E104 E112 08:00-10:00… 2023-11-20 IKK xc C228 Burge… 1., 3., 6., týden IUS xc D0206 Goldmann 5., 7., 9., 11., týden IKK xc G108 Dytry… 1., 3., 5., týden IEL le D0206 D105 Peringer 4., 5., 10., 11., týden ISC pc N203 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N105 Husa tpl 15 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx       ILG xc A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG xc A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL le D0206 D105 Veigend 2023-10-23 IUS le D0206 D105 Kočí Skutečná kapacita je 454 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden      
xx       ISC pc N203 Květoňová… 1., 3., týden ISC pc O204 Květoňová… 2023-09-18   IEL ex D105 15:00… 2023-11-13 IUS le D0206 D105 Křena Skutečná kapacita je 454 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 2023-11-13      
xx       ISC pc N203 Fritz Fritz… 4., 5., 6., 7., týden ISC pc O204 Fritz Fritz… 3., 4., 5., 6., 7., týden ISC pc N203 Květoňová… 2023-09-18 IUS xc A113 Veigend 2023-10-09 IZP N104 Očenášek… 2023-12-04    
xx       ISS ex L116 10:00-12:00… 2024-02-19     ISC pc N203 Fritz Fritz… 3., 4., 5., 6., 7., týden IUS xc A113 Pavela 6., 8., 10., týden IZP N105 Husa tpl 15… 2023-12-04    
xx         IUS xc D0207 Rozsíval 5., 7., 9., 11., týden ZAN4 ex T10/N 3.26 13:00-14:30… 2023-12-18 ISS ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M104 M105 S206 řádná 2024-01-15        
xx             IZP ex E112 1. opravný termín 2024-01-22 IUS xc A113 Aparovich V… 5., 7., 9., 11., týden        
xx                 IUS ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 2. termín 2024-01-08        
xx                   IZP pc N104 Očenášek… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx                   IZP pc N105 Husa tpl 12 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx                   IZP N104 Očenášek… 2023-12-04        
xx                   IZP N105 Husa tpl 12… 2023-12-04        
Tue all       IZP le D0206 D105 Smrčka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM le D0206 D105 Hliněná                
all       IZP le D0206 D105 Kreslíková,… 2023-09-19                    
xx   IFS xc D0207 Sadovský 1AHS-L se Záhora… HKO xc L314 Kalášek even ACHE20 le U2/326 Žáčková   IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden  
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-12-19 IKK xc A218 Očená… 1., 2., 3., 4., týden IDM le D0206 D105 Hliněná IKK xc A218 Macák… 1., 6., 12., týden   HKO xc L314 Kalášek even    
xx   HVR xc L314 Kalášek even   IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISC pc O204 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IEL lb L306.1 L306.2 Goldmann 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden      
xx   IKK xc A218 Zboři… 1., 2., 3., 4., týden IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IKK xc G108 Španě… 1., 2., 6., 9., týden     ISC pc N203 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden      
xx     IKK xc A218 Rogal… 1., 5., 11., 12., týden IDM ex T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 3. termín 2024-01-30 ILG ex D0206 D0207 D105 13:30-15:50 2. termín 2024-01-23 ISM xc A113 Polický IZP pc N103 Lazúr tpl 28 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   IZP pc N103 Veigend tpl 16 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IKK xc A218 Očená… 1., 2., 3., 4., týden XPC-POM le Aula profesora Braunera Novotný   ISM xc A113 Vítovec IZP pc N103 Hranický… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx     ILG xc T8/T 3.12 Hlavičková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ZAN4 ex T10/N 3.26 11:00-12:30… 2023-12-19 IUS ex D0206 D0207 D105 E104 E112 1. termín 2024-01-02 IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N105 Husa tpl 30 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx     ILG ex D0206 D105 Předtermín 2023-12-19     IUS ex E112 6. termín (výhradně pro studenty FP) 2024-06-11   IZP N103 Lazúr tpl… 2023-12-05    
xx   IZP pc N104 Rozsíval… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP le D0206 D105 Smrčka 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden     IZP pc N103 Hranický… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N105 Husa tpl 27 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Dolejška… 2023-12-05    
xx   IZP pc N105 Grézl tpl 18 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP le D0206 D105 Kreslíková,… 2023-09-19     IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Hranický… 2023-12-05 IZP N105 Husa tpl 30… 2023-12-05    
xx   IZP N103 Veigend tpl… 2023-12-05 IZP pc N103 Veigend tpl 19 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP pc N105 Rozman tpl 24 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Dolejška… 2023-12-05        
xx   IZP N104 Rozsíval… 2023-12-05 IZP pc N104 Rozsíval… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP pc N105 Rozsíval… 2023-10-10 IZP N105 Husa tpl 27… 2023-12-05        
xx   IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-05 IZP pc N105 Grézl tpl 21 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP N103 Hranický… 2023-12-05            
xx       IZP N103 Veigend tpl… 2023-12-05     IZP N104 Dolejška… 2023-12-05            
xx       IZP N104 Rozsíval… 2023-12-05     IZP N105 Rozman tpl… 2023-12-05            
xx       IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-05     XPC-POM xc T12/SD 2.100 Novotný            
xx             ZAN4 ex T10/N 3.26 13:00-14:30… 2023-12-19              
Wed all           ILG le D0207 D105 Hliněná IEL le D105 Šátek 1., 2., 3., 13. týden IEL se D105 Šátek 1., 2., 3., 4., 10., 11., týden IZP le D0206 D105 Smrčka IZP se D0206 D105 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden        
all               IEL le D105 Růžička 7., 8., 12., týden IEL se D105 Veigend 2023-10-25            
all               IEL le D105 Peringer 4., 5., 6., 10., 11., týden              
xx IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2., 6., 8., 10., týden BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Janoušek odd BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Janoušek odd FCE xc L304 Fišerová FCE xc L304 Fišerová      
xx IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 2023-10-11 BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Janoušek even BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Janoušek even IEL ex D105 15:00… 2023-11-15 IDM xc D0207 Hliněná 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 John tpl 37 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2023-12-06 BPC-FY1B le T8/T 0.20 Koktavý BPC-FY1B ex Aula profesora Kalendovského 11:00-13:00… 2024-01-17 IKK xc A218 Veige… 2023-09-20 IDM xc D0207 Hliněná 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISC pc N203 Sakin 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N104 Lazúr tpl 38 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-11 BPC-FYE ex T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-17 IKK xc A218 Matou… 4., 6., 7., týden IEL le D105 Šátek 1., 2., 3., 13. týden IKK xc C304 Dolej… 1., 8., 13. týden IZP le D0206 D105 Smrčka ISM xc A113 Vítovec      
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-18 IKK xc A218 Zboři… HKO xc L314 Kalášek even IZP pc N103 John tpl 34 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N105 Husa tpl 39 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-25   IKK xc A218 Rogal… 2023-09-20   IEL le D105 Růžička 7., 8., 12., týden ILG xc A113 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP N103 John tpl 37… 2023-12-06    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-01   IKK xc A218 Matou… 4., 7., týden   IEL le D105 Peringer 4., 5., 6., 10., 11., týden ISS ex D0206 D0207 D105 2. op termín 2024-01-31 IZP N104 Lazúr tpl… 2023-12-06    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-08   ILG le D0207 D105 Hliněná IEL ex D105 14:00… 2023-11-15   IZP pc N104 Zavřel tpl 35 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 39… 2023-12-06    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-15 ILG xc A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IKK xc A218 Macák… 1., 6., 12., týden   IZP N103 John tpl 34… 2023-12-06        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-29 IUS xc IO/P292 Rogalewicz 4., 6., 8., 10., týden ILG xc A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP N104 Zavřel tpl… 2023-12-06        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - cancelled (read VUT message) 2023-12-06   ISC pc N203 Horák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden ISC pc N203 Sakin 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-12-20 ZAN4 ex T10/N 3.26 11:00-12:30… 2023-12-20 IUS xc IO/P292 Rogalewicz 4., 6., 8., 10., týden              
xx IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2023-11-29 IKK xc C209 Herou… 1., 2., 4., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-11   IZP pc N103 Koutenský… 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. týden            
xx     IKK xc C228 Bartí… 1., 4., 8., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-18   IZP pc N103 Dolejška… 2023-11-01            
xx     IKK xc G108 Dytry… 1., 3., 5., 8., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-25   IZP pc N104 Zavřel tpl 32 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx     IKK xc G108 Web,… 2., 4., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-15   IZP pc N105 Rozman tpl 33 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. týden            
xx   ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-29   IZP pc N105 Veigend tpl 33 2023-11-01            
xx       GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - cancelled (read VUT message) 2023-12-06   IZP N103 Koutenský… 2023-12-06            
xx   HVR xc L314 Kalášek even     IZP N104 Zavřel tpl… 2023-12-06            
xx       IDM ex D0206 D0207 D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 1. termín 2024-01-03   IZP N105 Rozman tpl… 2023-12-06            
xx       IKK xc Web,… 2023-09-27       XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný            
xx       IKK xc G108 Dytry… 1., 3., 6., 10., týden                      
xx     ILG xc A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden                      
xx       ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden                    
xx       IUS ex D0206 D0207 D105 G202 3. termín 2024-01-17                  
xx       IUS ex D0206 D105 4. termín 2024-01-24                  
xx     IZP ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 Řádný termín 2024-01-10                    
xx       IZP ex D0207 2. opravný termín 2024-01-31                  
Thu xx   BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Marcoň… odd BPC-FY1B ex T8/T 3.17 10:00… 2024-01-04 BPC-DSY xc T12/SD 1.47 Jílek FCE xc L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 3., 5., 7., 9., 11., týden IKK xc A218 Rydlo… 2023-09-21 ISM xc A113 Polický 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISS ex D0206 D105 20:00-21:30… 2023-11-02
xx   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň… even   BPC-DSY T12/SD 1.47 11:00… 2023-12-14 IKK xc C228 Zaklo… 1., 7., 13. týden FIT le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2023-12-14   IZP pc N103 Grézl tpl 49 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   IKK xc C209 Zemčí… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IKK xc C228 C236 Plusk… 1., 3., 12., týden BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Marcoň… odd   IDM xc T8/T 5.22 Fuchs 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2023-11-23   IZP pc N104 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň… even   IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 3., 5., 7., 9., 11., týden IKK xc A218 Veige… 1., 6., 11., týden IKK xc A218 Veige… 1., 6., 11., týden   IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07    
xx     BPC-FY1B ex T8/T 5.27 09:00-15:00 Ústní část semestrální zkoušky, 2. termín 2024-01-18   ISM xc A113 Polický 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP N104 Škarvada… 2023-12-07    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-11 BPC-FY1B ex T8/T 0.10 11:00-13:00… 2024-01-25 IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2023-12-14   IZP pc N103 Grézl tpl 46 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-18 FCE xc L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2023-11-23   IZP pc N104 Kozák tpl 47 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-25 IEL ex A218 náhradní… 2024-02-15 IEL ex D0206 13:00… 2023-11-16 IEL ex D105 14:00… 2023-11-16   IZP pc N104 Vašíček tpl 47 2023-10-12        
xx   IZP pc N103 Vašíček tpl 40 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-11 IEL ex D105 13:00… 2023-11-16 IKK xc G108 Beran… 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP pc N104 Lazúr tpl 47 2023-10-26        
xx   IZP pc N104 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-18 IKK xc G108 Beran… 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG xc D0207 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N105 Husa tpl 48 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx   IZP pc N105 Grézl tpl 42 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-25 ILG xc T8/T 3.02 Hlavičková 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07        
xx   IZP N103 Kozák tpl… 2023-12-07 IDM xc A113 Hliněná 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG xc D0207 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 Grézl tpl 43 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Kozák tpl… 2023-12-07        
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 3., 5., 7., 9., 11., týden     ISS ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 1. opravny termín 2024-01-25 IZP N105 Husa tpl 48… 2023-12-07        
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 2023-12-14     IUS ex D0206 D0207 D105 5. termín 2024-02-01   PRM le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   IZP N104 Škarvada… 2023-12-07 ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden     IZP pc N103 Husa tpl 43 3., 4., týden            
xx   IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-07 KPO-Z le U2/327 Klodová     IZP pc N104 Kozák tpl 44 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx   VSDH1 le počítačová učebna Vaněk         IZP pc N104 Vašíček tpl 44 2023-10-12            
xx               IZP pc N104 Lazúr tpl 44 2023-10-26            
xx               IZP pc N105 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx               IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07            
xx               IZP N104 Kozák tpl… 2023-12-07            
xx               IZP N105 Škarvada… 2023-12-07            
xx                 RET le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden          
Fri xx   BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd IKK xc A218 Beran… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden 1ODI-Z xc U5/118 Pec BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,…   ISM xc A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden ISS ex D105 18:00-19:30… 2023-11-03    
xx   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd IDM xc D0207 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IDM xc D0207 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IUS xc D0207 Pavela 2023-10-13 IZP ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 G202 18:00-20:00… 2023-11-10    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Beran 3., 5., 7., 11., 13. týden DKFI-Z ex U2/330 09:00… 2024-02-02 BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even IEL ex A112 D0206 D0207 D105 E105 E112 řádná 2024-01-05 ISM xc A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IUS xc D0207 Veigend 6., 8., 11., týden        
xx ISS le E112 Černocký… 2023-10-06 BPC-FY1B ex T8/T 5.27 09:00-13:00 Ústní část semestrální zkoušky, 3. termín 2024-01-26 ILG ex Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 T8/T 0.30 13:30-15:50 3. termín 2024-02-02 IUS xc D0207 Dacík 3., 5., 7., 10., týden        
xx ISS le E112 nahradni… 2023-10-13 BPC-FYE le T8/T 5.27 Dallaev,… BPC-FY1B ex Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 11:00-13:00… 2024-01-05 ILG ex D0206 D0207 D105 13:30-15:50 řádná 2024-01-12 IUS xc G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-13 BPC-FYE xc T8/T 5.27 Dallaev IKK xc C228 Křivk… 1., 3., 5., týden   ISM E112 Vévodová 2023-12-08            
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-20 BPC-FYE ex T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-05   IUS xc D0206 Pavela 2023-10-13            
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-24 BPC-FYE ex T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-05   IUS xc D0206 Veigend 6., 8., 11., týden            
xx     IKK xc A218 Beran… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-13   IUS xc D0206 Dacík 3., 5., 7., 10., týden            
xx     IKK xc G108 Herou… 1., 3., 5., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-20   IUS xc G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden            
xx   ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-24                  
xx     IEL ex D0206 D0207 D105 E112 1. termín 2024-01-19 IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová 3., 5., 7., 11., 13. týden                  
xx   IZP pc N103 Grézl tpl 52 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E105 E112 řádná 2024-01-05 IKK xc S206 Kanic… 2., 3., týden                  
xx   IZP pc N105 Vašíček tpl 54 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IKK xc G108 Herou… 1., 3., 5., týden IKK xc S206 Kanic… 2., 3., týden IUS xc G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden                
xx   IZP N103 Grézl tpl 52 2023-12-08 ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden                    
xx   IZP N105 Veigend tpl 54 2023-12-08                        
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
Back to top