Bachelor study IT 1st year

Academic year 2023/2024, winter semester

DayGroup 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21:00
21:50
Mon all       IZP le E104 E105 E112 Kreslíková 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden     IZP le E104 E105 E112 Smrčka 1., 6., 10., týden IZP se E104 E105 E112 Smrčka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden            
all       IZP le E104 E105 E112 Smrčka 6., 10., týden     IZP le E104 E105 E112 Kresl… 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden              
all       IZP le E104 E105 E112 Kreslíková,… 2023-09-18                    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-09 IKK xc C228 Rychl… 1., 4., 10., týden 1DS-Z le U5/118 Králík 1DS-Z xc U5/118 Králík IEL ex D0206 14:00… 2023-11-13 IEL ex D105 15:00… 2023-11-13 1HS-Z se Buček Předmět je vyučován blokově (liché pondělky) v budově FF MU na Janáčkově náměstí, v učebně N41. Více informací zde: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/TIM_B_025 odd    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel odd IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka BPC-FY1B lb T8/T 3.17 Šik, Trčka      
xx IEL lb L306.1 L306.2 Strnadel 3., 5., 7., 9., 11., 13. týden IDM ex E104 E105 E112 09:00-11:00… 2023-12-18 IKK xc C228 návrh… 2023-09-25   BPC-FY1B ex T8/T 3.17 13:00-14:40… 2023-12-11 BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý odd      
xx     BPC-FY1B ex T8/T 5.27 09:00-17:00 Ústní část semestrální zkoušky, 1. termín 2024-01-08 BPC-FY1B pc T8/T 5.27 Koktavý even      
xx     IFS xc D0207 Sadovský BPC-FY1B ex T8/T 3.17 Zápočtový test v laboratorním cvičení 2023-12-04      
xx   ILG xc A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL ex D0206 D105 2. termín 2024-01-29 DKFI-Z le U2/330 Fišerová IEL ex D105 14:00… 2023-11-13 BPC-FY1B T8/T 5.27 15:00-16:40… 2023-12-11 BPC-FY1B T8/T 0.20 17:00-18:40… 2023-12-11      
xx   ISC le E104 E105 E112 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 6., týden IKK xc C228 Burge… 1., 3., 6., týden   FCE xc L304 Fišerová IZP le E104 E105 E112 Smrčka 1., 6., 10., týden IDM xc D0207 Fuchs 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM xc T8/T 3.02 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   ISC ex E104 E112 08:00-10:00… 2023-11-20 IDM ex D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 2. termín 2024-01-15 IKK xc C228 Rychl… 1., 4., 10., týden IZP le E104 E105 E112 Kresl… 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden IDM xc T8/T 3.02 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden      
xx       ILG xc A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IKK xc G108 Dytry… 1., 3., 5., týden ISC pc N203 Květoňová… 2023-09-18 ISC pc N203 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N104 Očenášek… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx       ISC pc N203 Květoňová… 1., 3., týden ILG xc A113 Pekárková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISC pc N203 Fritz Fritz… 3., 4., 5., 6., 7., týden IUS xc A113 Veigend 2023-10-09 IZP pc N105 Husa tpl 15 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx       ISC pc N203 Fritz Fritz… 4., 5., 6., 7., týden ISC pc O204 Květoňová… 2023-09-18   ISS ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M104 M105 S206 řádná 2024-01-15 IZP N104 Očenášek… 2023-12-04    
xx       ISS ex L116 10:00-12:00… 2024-02-19 ISC pc O204 Fritz Fritz… 3., 4., 5., 6., 7., týden     IUS xc A113 Pavela 6., 8., 10., týden IZP N105 Husa tpl 15… 2023-12-04    
xx         IUS xc D0206 Goldmann 5., 7., 9., 11., týden IZP ex E112 1. opravný termín 2024-01-22 IUS xc A113 Aparovich V… 5., 7., 9., 11., týden        
xx         IUS xc D0207 Rozsíval 5., 7., 9., 11., týden ZAN4 ex T10/N 3.26 13:00-14:30… 2023-12-18 IUS ex A112 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 2. termín 2024-01-08        
xx       IZP le E104 E105 E112 Kreslíková 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden         IZP pc N104 Očenášek… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx       IZP le E104 E105 E112 Smrčka 6., 10., týden         IZP pc N105 Husa tpl 12 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx       IZP le E104 E105 E112 Kreslíková,… 2023-09-18         IZP N104 Očenášek… 2023-12-04        
xx                   IZP N105 Husa tpl 12… 2023-12-04        
Tue all   IDM le D0206 D105 Hliněná       ILG le Aula profesora Braunera Hlavičková              
xx   IDM le D0206 D105 Hliněná 1AHS-L se Záhora… HKO xc L314 Kalášek even ACHE20 le U2/326 Žáčková IZP pc N103 Lazúr tpl 28 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-12-19 IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   HKO xc L314 Kalášek even    
xx   HVR xc L314 Kalášek even     IKK xc A218 Macák… 1., 6., 12., týden IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden ISC pc N203 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden      
xx   IKK xc A218 Zboři… 1., 2., 3., 4., týden IDM xc A112 Tůma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IKK xc A218 Očená… 1., 2., 3., 4., týden     IKK xc G108 Španě… 1., 2., 6., 9., týden ISC pc O204 Snášel 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden   IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   IFS xc D0207 Sadovský IDM ex T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 3. termín 2024-01-30 ILG le Aula profesora Braunera Hlavičková   ISM xc A113 Polický IZP pc N105 Husa tpl 30 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx     IKK xc A218 Rogal… 1., 5., 11., 12., týden IKK xc A218 Očená… 1., 2., 3., 4., týden XPC-POM le Aula profesora Braunera Novotný ILG ex D0206 D0207 D105 13:30-15:50 2. termín 2024-01-23 IZP pc N103 Hranický… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Lazúr tpl… 2023-12-05    
xx     ILG xc T8/T 3.12 Hlavičková 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ZAN4 ex T10/N 3.26 11:00-12:30… 2023-12-19   ISM xc A113 Vítovec IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Dolejška… 2023-12-05    
xx     ILG ex D0206 D105 Předtermín 2023-12-19   IUS ex D0206 D0207 D105 E104 E112 1. termín 2024-01-02 IZP pc N105 Husa tpl 27 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 30… 2023-12-05    
xx   IZP pc N103 Veigend tpl 16 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N103 Veigend tpl 19 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IUS ex E112 6. termín (výhradně pro studenty FP) 2024-06-11          
xx   IZP pc N104 Rozsíval… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N104 Rozsíval… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP pc N103 Hranický… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Hranický… 2023-12-05        
xx   IZP pc N105 Grézl tpl 18 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N105 Grézl tpl 21 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden     IZP pc N104 Dolejška… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Dolejška… 2023-12-05        
xx   IZP N103 Veigend tpl… 2023-12-05 IZP N103 Veigend tpl… 2023-12-05     IZP pc N105 Rozman tpl 24 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 27… 2023-12-05        
xx   IZP N104 Rozsíval… 2023-12-05 IZP N104 Rozsíval… 2023-12-05     IZP pc N105 Rozsíval… 2023-10-10            
xx   IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-05 IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-05     IZP N103 Hranický… 2023-12-05            
xx               IZP N104 Dolejška… 2023-12-05            
xx               IZP N105 Rozman tpl… 2023-12-05            
xx               XPC-POM xc T12/SD 2.100 Novotný            
xx             ZAN4 ex T10/N 3.26 13:00-14:30… 2023-12-19              
Wed xx     BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Janoušek odd BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Janoušek odd FCE xc L304 Fišerová FCE xc L304 Fišerová IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden  
xx     BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Janoušek even BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Janoušek even IEL ex D105 15:00… 2023-11-15 IDM xc D0207 Hliněná 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 John tpl 37 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx     BPC-FY1B le T8/T 0.20 Koktavý BPC-FY1B ex Aula profesora Kalendovského 11:00-13:00… 2024-01-17 IKK xc A218 Veige… 2023-09-20 IDM xc D0207 Hliněná 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden      
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-11 BPC-FYE ex T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-17 IKK xc A218 Matou… 4., 6., 7., týden IEL ex D105 14:00… 2023-11-15 IKK xc C304 Dolej… 1., 8., 13. týden ISC pc N203 Sakin 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N104 Lazúr tpl 38 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-18 IKK xc A218 Zboři… HKO xc L314 Kalášek even   ISM xc A113 Vítovec      
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-25 IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden   IKK xc A218 Macák… 1., 6., 12., týden ILG xc A113 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP pc N105 Husa tpl 39 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-01   IKK xc A218 Rogal… 2023-09-20 ILG xc A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISS ex D0206 D0207 D105 2. op termín 2024-01-31 IZP N103 John tpl 37… 2023-12-06    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-08   IKK xc A218 Matou… 4., 7., týden   ISC pc N203 Sakin 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N103 John tpl 34 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Lazúr tpl… 2023-12-06    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-15 ILG xc A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IUS xc IO/P292 Rogalewicz 4., 6., 8., 10., týden   IZP pc N104 Zavřel tpl 35 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N105 Husa tpl 39… 2023-12-06    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-29   ISC pc N203 Horák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden IZP pc N103 Koutenský… 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 John tpl 34… 2023-12-06        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - cancelled (read VUT message) 2023-12-06 IUS xc IO/P292 Rogalewicz 4., 6., 8., 10., týden   IZP pc N103 Dolejška… 2023-11-01 IZP N104 Zavřel tpl… 2023-12-06        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-12-20 ZAN4 ex T10/N 3.26 11:00-12:30… 2023-12-20   IZP pc N104 Zavřel tpl 32 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný        
xx     IKK xc C209 Herou… 1., 2., 4., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-11   IZP pc N105 Rozman tpl 33 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13. týden            
xx     IKK xc C228 Bartí… 1., 4., 8., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-18   IZP pc N105 Veigend tpl 33 2023-11-01            
xx     IKK xc G108 Dytry… 1., 3., 5., 8., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-25   IZP N103 Koutenský… 2023-12-06            
xx     IKK xc G108 Web,… 2., 4., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-15   IZP N104 Zavřel tpl… 2023-12-06            
xx   ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-29   IZP N105 Rozman tpl… 2023-12-06            
xx       GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - cancelled (read VUT message) 2023-12-06   XPC-POM xc T12/SD 2.94 Novotný            
xx   HVR xc L314 Kalášek even                    
xx       IDM ex D0206 D0207 D105 T8/T 0.10 T8/T 0.20 T8/T 0.30 10:30-12:30 1. termín 2024-01-03                  
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2., 6., 8., 10., týden                      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 2023-10-11                      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2023-12-06                      
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Šimek 2023-11-29                      
xx       IKK xc Web,… 2023-09-27                      
xx       IKK xc G108 Dytry… 1., 3., 6., 10., týden                      
xx     ILG xc A112 Vévodová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden                      
xx       ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden                    
xx       IUS ex D0206 D0207 D105 G202 3. termín 2024-01-17                  
xx       IUS ex D0206 D105 4. termín 2024-01-24                  
xx     IZP ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 Řádný termín 2024-01-10                    
xx       IZP ex D0207 2. opravný termín 2024-01-31                  
Thu all             IEL le D0206 D105 Růžička, Šátek 1., 3., 4., týden IEL se D0206 D105 Šátek 1., 3., 4., 5., 10., 11., týden IUS le D0206 D0207 D105 Křena Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., týden    
all             IEL le D0206 D105 Peringer 5., 6., 10., 11., týden   IUS le D0206 D0207 D105 Rogalewicz Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 4., 9., týden    
all             IEL le D0206 D105 Růžička 7., 8., 12., 13. týden   IUS le D0206 D0207 D105 Kočí Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 7., 13. týden    
xx   BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Marcoň… odd BPC-FY1B ex T8/T 3.17 10:00… 2024-01-04 BPC-DSY xc T12/SD 1.47 Jílek FCE xc L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IKK xc A218 Veige… 1., 6., 11., týden IKK xc A218 Veige… 1., 6., 11., týden IKK xc A218 Rydlo… 2023-09-21 ISM xc A113 Polický 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ISS ex D0206 D105 20:00-21:30… 2023-11-02
xx   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň… even   BPC-DSY T12/SD 1.47 11:00… 2023-12-14 IKK xc C228 Zaklo… 1., 7., 13. týden FIT le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   ISM xc A113 Polický 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 Grézl tpl 49 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Bidlo 4., 6., 8., týden IKK xc C228 C236 Plusk… 1., 3., 12., týden BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Marcoň… odd   IDM xc T8/T 5.22 Fuchs 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden RET le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IUS le D0206 D0207 D105 Křena Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 1., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 10., 12., týden   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Marcoň… even   IEL le D0206 D105 Růžička, Šátek 1., 3., 4., týden   IUS le D0206 D0207 D105 Rogalewicz Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 4., 9., týden    
xx IEL lb L306.1 L306.2 Veigend 2023-12-14 BPC-FY1B ex T8/T 5.27 09:00-15:00 Ústní část semestrální zkoušky, 2. termín 2024-01-18     IUS le D0206 D0207 D105 Kočí Skutečná kapacita je 544 míst. Zde jsme nastavili vyšší číslo, abychom zbytečně neblokovali registraci vyučování. 7., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-11 BPC-FY1B ex T8/T 0.10 11:00-13:00… 2024-01-25 IEL le D0206 D105 Peringer 5., 6., 10., 11., týden IZP pc N103 Grézl tpl 46 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP pc N104 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-18 FCE xc L304 Fišerová 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IEL le D0206 D105 Růžička 7., 8., 12., 13. týden IZP pc N104 Kozák tpl 47 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07    
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-25 IEL lb L306.1 L306.2 Nečasová 4., 6., 8., 10., 12., týden IEL ex D0206 13:00… 2023-11-16 IEL ex D105 14:00… 2023-11-16   IZP pc N104 Vašíček tpl 47 2023-10-12 IZP N104 Škarvada… 2023-12-07    
xx   IKK xc C209 Zemčí… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-11 IEL ex D105 13:00… 2023-11-16 IKK xc G108 Beran… 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP pc N104 Lazúr tpl 47 2023-10-26        
xx   ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-18 IKK xc G108 Beran… 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG xc D0207 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N105 Husa tpl 48 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden        
xx   IZP pc N103 Vašíček tpl 40 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2024-01-25 ILG xc T8/T 3.02 Hlavičková 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden   IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07        
xx   IZP pc N104 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IDM xc A113 Hliněná 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden ILG xc D0207 Vítovec 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden IZP pc N103 Grézl tpl 43 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IZP N104 Kozák tpl… 2023-12-07        
xx   IZP pc N105 Grézl tpl 42 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden   IEL ex A218 náhradní… 2024-02-15 ISS ex D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 1. opravny termín 2024-01-25 IZP N105 Husa tpl 48… 2023-12-07        
xx   IZP N103 Kozák tpl… 2023-12-07 ISC pc N203 Sedlák 1., 3., 4., 5., 6., 7., týden   IUS ex D0206 D0207 D105 5. termín 2024-02-01   PRM le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden      
xx   IZP N104 Škarvada… 2023-12-07 KPO-Z le U2/327 Klodová     IZP pc N103 Husa tpl 43 3., 4., týden            
xx   IZP N105 Grézl tpl… 2023-12-07         IZP pc N104 Kozák tpl 44 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx   VSDH1 le počítačová učebna Vaněk         IZP pc N104 Vašíček tpl 44 2023-10-12            
xx               IZP pc N104 Lazúr tpl 44 2023-10-26            
xx               IZP pc N105 Škarvada… 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx               IZP N103 Grézl tpl… 2023-12-07            
xx               IZP N104 Kozák tpl… 2023-12-07            
xx               IZP N105 Škarvada… 2023-12-07            
Fri xx   BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd IKK xc A218 Beran… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden 1ODI-Z xc U5/118 Pec BPC-FYE lb T8/T 3.17 Dallaev,…   ISM xc A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden ISS ex D105 18:00-19:30… 2023-11-03    
xx   BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even BPC-ELSA xc T12/SC 2.86 Čáp odd IDM xc D0207 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IDM xc D0207 Fuchs 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden IUS xc D0207 Pavela 2023-10-13 IZP ex A112 A113 C228 D0206 D0207 D105 G202 18:00-20:00… 2023-11-10    
xx ISS le E112 Černocký… 2023-10-06 DKFI-Z ex U2/330 09:00… 2024-02-02 BPC-ELSA lb T12/SC 2.86 Čáp even IKK xc C228 Křivk… 1., 3., 5., týden IEL lb L306.1 L306.2 Beran 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden   IUS xc D0207 Veigend 6., 8., 11., týden        
xx ISS le E112 nahradni… 2023-10-13 BPC-FY1B ex T8/T 5.27 09:00-13:00 Ústní část semestrální zkoušky, 3. termín 2024-01-26 ILG ex Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 T8/T 0.30 13:30-15:50 3. termín 2024-02-02 IUS xc D0207 Dacík 3., 5., 7., 10., týden        
xx     BPC-FYE le T8/T 5.27 Dallaev,… BPC-FY1B ex Aula profesora Kalendovského T8/T 0.10 11:00-13:00… 2024-01-05 ILG ex D0206 D0207 D105 13:30-15:50 řádná 2024-01-12 IUS xc G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden        
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-13 BPC-FYE xc T8/T 5.27 Dallaev IEL ex A112 D0206 D0207 D105 E105 E112 řádná 2024-01-05 ISM xc A113 Vévodová 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden            
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-20 BPC-FYE ex T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-05   ISM E112 Vévodová 2023-12-08            
xx   GEN ex A4/401 08:30-10:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-24 BPC-FYE ex T8/T 0.30 11:00-13:00… 2024-01-05   IUS xc D0206 Pavela 2023-10-13            
xx     IKK xc A218 Beran… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-13   IUS xc D0206 Veigend 6., 8., 11., týden            
xx     IKK xc G108 Herou… 1., 3., 5., týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-10-20   IUS xc D0206 Dacík 3., 5., 7., 10., týden            
xx   ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden GEN ex A4/401 10:30-12:30 General English Exam - čtěte poznámku! 2023-11-24   IUS xc G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden            
xx     IEL lb L306.1 L306.2 Rozman 2., 4., 6., 8., 10., 12., týden IKK xc S206 Kanic… 2., 3., týden IKK xc S206 Kanic… 2., 3., týden                  
xx     IEL ex D0206 D0207 D105 E112 1. termín 2024-01-19   IUS xc G202 Janoušek 4., 6., 8., 11., týden                
xx   IZP pc N103 Grézl tpl 52 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IEL ex A112 A113 D0206 D0207 D105 E105 E112 řádná 2024-01-05                    
xx   IZP pc N105 Vašíček tpl 54 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13. týden IKK xc G108 Herou… 1., 3., 5., týden                      
xx   IZP N103 Grézl tpl 52 2023-12-08 ILG xc A113 Hliněná 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden                    
xx   IZP N105 Veigend tpl 54 2023-12-08                        
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
Back to top