Event Details

Start-up@FIT 2018 - Od nápadu k produktu

- Start-up@FIT 2018

[icon]
Place
A112, Božetěchova 2, Brno, CZ
Organiser
Type
seminar
Access
free
Description

Kurz Od nápadu k produktu je zaměřen na podporu studentů realizovat vlastní tvůrčí nápady a projekty v IT v rámci studia na FIT. Roční kurz si klade za cíl představit studentům základní kroky a otázky při cestě od vlastního nápadu k fungujícímu produktu/projektu a případně i k úspěšnému rozjetí podnikatelského záměru postavenému na vytvořeném projektu. Je to taková "ochutnávka", první krůček do světa IT businessu. Na kurz se mohou přihlásit jednotlivci i týmy.

[img]Anotace
Kurz je realizován formou sebezkušenostních seminářů, konzultací, vlastních prezentací a diskuzí. Studentům nabízí:

 • pracovat na svém vlastním projektu
 • využít práci na projektu při řešení projektů ve vybraných předmětech (nutno si předem domluvit s konkrétními garanty kurzů)
 • spolupracovat v týmech i samostatně (týmy lze vytvářet i v průběhu prvních seminářů)
 • dozvědět se první základní kroky, jak vytvořit produkt s komerčním potenciálem
 • zpracovat si podnikatelský projekt - od nápadu k úspěšnému produktu
 • revizi a podporu vývoje projektu
 • konzultace s interními i externími odborníky
 • závěrečné finanční ocenění vybraných projektů


Harmonogram

 • 10. 10. 2018, 18:00, A112, Nápady a inovace aneb Jak být inovativní?
  Kde hledat inspiraci, jak hledat inovativní nápady, jak se podniká v IT, jaké projekty v dnešním světě uspějí, jak nejlépe definovat, CO má být výsledkem projektu 
  Přednášející: Vojta Krmíček

 • 24. 10. 2018, 18:00, A112, První kroky od nápadu k byznysu
  Co od projektu očekávám? Čeho chci projektem dosáhnout? Co jsem ochoten obětovat? Co je první nenávratný krok? Vyzkoušej si porozumět vlastnímu nápadu s využitím Lean Canvas.
  Přednášející: Vojta Krmíček

 • 28. 11. 2018, 18:00, A112, Prezentace projektů
  Prezentace projektů týmů i jednotlivců (cca 5min + diskuze). Prezentace by měla být zaměřena pro investory a představit (na základě zpracovaného Lean Canvasu): 1) co děláte, pro koho, jak vypadá řešení atd. a 2) akční plán realizace (seznam konkrétních kroků, které pro projekt musíte udělat, včetně termínů).
  Investoři: Hana Šudáková (JIC), Palo Korček (RehiveTech)

 • 5. 12. 2018, 18:00, A112, Jak prezentovat?
  Na co se zaměřit? Co je důležité? Co zdůraznit a čemu se vyhnout? Jak reflektovat publikum prezentace? 
  Přednášející: Aleš Filipenský (JIC)

 • 23. 1. 2019, 18:00, A112, Prezentace projektů
  Prezentace projektů jak z pohledu řízení a vývoje projektu, tak po stránce technické, včetně revize stavu a dalších kroků. 
  Investoři: Ondřej Lengál, Víťa Beran

 • 20. 2. 2019, 18:00, A112, Business plán aneb proč a jak ho vytvořit?
  K čemu je dnes dobrý Business plán? A není lepší Lean Canvas? Jak ho vytvořit a co by v něm všechno mělo být?
  Přednášející: Vojta Krmíček

 • 20. 3. 2019, 18:00, A112, Jak jsem založil technologickou firmu?
  Pozvaní hosté - úspěšní zakladatelé technologických firem - budou sdílet své zkušenosti a odpovídat na Vaše dotazy. Pozvání zatím přijali:

 • 17. 4. 2019, Termín nahlášení úspěšných projektů do soutěže

Harmonogram i témata seminářů se mohou v průběhu běhu kurzu dle aktuálních potřeb a možností změnit.

Soutěž o nejlepší podnikatelská nápad

Odborná komise sestavená z akademiků FIT, zástupců průmyslu a pracovníků JIC, ohodnotí kvalitu výsledných projektů přihlášených do soutěže z několika pohledů, zejména: technické řešení a zpracování, projektové řízení, příprava obchodní strategie, inovativnost, prospěšnost a obchodní potenciál. Mezi úspěšné týmy pak rozdělí finanční ocenění celkem v hodnotě až 200.000,-Kč.

Podání projektu - do 17. 4. 2019 odevzdat jeden dokument ve formátu pdf (e-mailem Dr. Beranovi), který bude stručně a jasně obsahovat:

 • lean canvas,
 • popis technického řešení a aktuální stav realizace,
 • časový plán realizace (jak technické, tak obchodní),
 • rozpočet,
 • obchodní potenciál.


Při přípravě projektu k podání lze využít konzultace s Dr. Krmíčkem (zejména v otázkách k Lean Canvas apod.) nebo s Dr. Beranem (zejména technické řešení projektu). Konzultace je potřeba si předem dohodnout emailem.

Prezentace projektu - proběhne 23. 4. 15:00 v místnosti C209, délka prezentace max. 10min, pak prostor pro dotazy komise a diskuzi. Prezentace by měla obsahovat:

 • popis produktu a aktuální stav realizace,
 • kdo je uživatel/zákazník a jaký problém to řeší,
 • jaká je konkurence/inovativnost/jedinečnost,
 • plán a rozpočet,
 • složení týmu.

Vyhlášení výsledků - proběhne 25. 4. od 16:00 v rámci slavnostního vyhlašování výsledků konference Excel@FIT 2019. 

Oceněné projekty 

 • Factory Monitor (David Bažout, Daniel Kolínek): 60.000,- Kč, 
  realizace monitorovacího a řídicího systémy na míru
  oceněn za nejvíce rozpracovaný produkt pro reálného zákazníka a první zaplacenou fakturu, i přes podcenění zákaznického servisu.
 • PrediCar (Radoslav Pitoňák, Marek Marušin): 15.000,- Kč, 
  predikce ceny ojetých automobilů pomocí strojového učení
  oceněn za nalezení trhu s velkým potenciálem a za přístup k průzkumu trhu, i přes nedůslednou analýzu trhu a potřeb klientů a nedůvěryhodnou identifikaci problému.
 • Wasteless (Martin Hošala, Vladimír Marcin, Peter Kubov): 40.000,- Kč, 
  portál pro lepší dostupnost bezobalových produktů
  oceněn za inovativní řešení společensky významného problému a zaměření se na nový rostoucí trh, i přes málo životaschopný business model.


FAQs

 • Musí být tým složen pouze ze studentů FIT?
  Ne, nemusí. V týmu mohou být i studenti jiných fakult VUT. V případě úspěchu budou finančně oceněni pouze studenti FIT.
 • Musím mít nápad na projekt, abych se mohl účastnit?
  Ne, nemusíte, v rámci prvního bloku bude možné se spojit do týmu s ostatními studenty, kteří nápad mají a podílet se na společném projektu s nimi.
 • Mohu konzultovat svůj nápad i soukromě?
  Ano, osobní konzultace s lidmi z praxe si lze domluvit zde
 • Mohu se připojit i v průběhu semestru?
  Ano, do kurzu se lze nahlásit kdykoliv.
 • Mohu navštěvovat semináře i bez registrace na kurz?
  Ano, ale soutěže se mohou účastnit pouze registrovaní studenti.
 • Mohu pouze navštěvovat semináře nebo musím pracovat i na projektu?
  Semináře jsou vedeny sebezkušenostním způsobem, proto je velmi vhodné na nějakém reálném projektu pracovat (i projekt do nějakého předmětu FIT apod.). Nějaký projekt je nezbytný pro činnost na seminářích či prezentacích. 
Back to top