Faculty of Information Technology, BUT

Publications

 • 2019

  ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej, MATOUŠEK Denis, MATOUŠEK Jiří, SEMRIČ Jakub and VOJNAR Tomáš. Deep Packet Inspection in FPGAs via Approximate Nondeterministic Automata. In: Proceedings of the 27th IEEE International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM). San Diego, CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, pp. 109-117. ISBN 978-1-72811-132-2.
  Detail

 • 2018

  MATOUŠEK Denis, MATOUŠEK Jiří and KOŘENEK Jan. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Memory-based Automata. Proceedings of the 2018 IEEE 26th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines. Boulder, CO: IEEE Computer Society, 2018. ISBN 978-1-5386-5522-1.
  Detail

  MATOUŠEK Denis, KUBIŠ Juraj, MATOUŠEK Jiří and KOŘENEK Jan. Regular Expression Matching with Pipelined Delayed Input DFAs for High-speed Networks. In: Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018, pp. 104-110. ISBN 978-1-4503-5902-3.
  Detail

 • 2017

  MATOUŠEK Jiří, ANTICHI Gianni, LUČANSKÝ Adam, MOORE Andrew W. and KOŘENEK Jan. ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution. In: 2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Beijing: IEEE Computer Society, 2017, pp. 204-216. ISBN 978-1-5090-6386-4.
  Detail

 • 2014

  MATOUŠEK Jiří. Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích. In: Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 129-134. ISBN 978-80-7494-027-9.
  Detail

  KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří and KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
  Detail

 • 2013

  MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin and KOŘENEK Jan. Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks. In: 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL'13). Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, pp. 1-8. ISBN 978-1-4799-0004-6.
  Detail

  MATOUŠEK Jiří. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013, pp. 105-110. ISBN 978-80-261-0270-0.
  Detail

  MATOUŠEK Jiří, SKAČAN Martin and KOŘENEK Jan. Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6 Lookup in 100 Gbps Networks. In: 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013, pp. 108-111. ISBN 978-1-4673-6136-1.
  Detail

 • 2012

  MATOUŠEK Jiří. Optimalizace vyhledání nejdelšího prefixu síťové adresy s využitím částečné dynamické rekonfigurace FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika. Milovy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2012, pp. 67-72. ISBN 978-80-01-05106-1.
  Detail

 • 2011

  MATOUŠEK Jiří. FPGA-Based Packet Generator. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011, pp. 312-314. ISBN 978-80-214-4272-6.
  Detail

  MATOUŠEK Jiří and KORČEK Pavol. Precise IPv4/IPv6 Packet Generator Based on NetCOPE Platform. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, pp. 319-324. ISBN 978-1-4244-9756-0.
  Detail

Back to top