Faculty of Information Technology, BUT

Doc. Ing.

Zdeňka Rábová

CSc.

Associate professor

Publications

 • 2006

  HANÁČEK Petr, HRUBÝ Martin, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Bakalářský studijní program na VUT FIT. In: Sborník konference Informatika 2006. Brno, 2006, pp. 1-4.
  Detail

  GRULICH Lukáš and RÁBOVÁ Zdeňka. Framework for Socio-Economic Modeling. In: Proceedings of 40th Spring International Conference MOSIS'06. Přerov, 2006, pp. 129-136. ISBN 80-86840-21-2.
  Detail

  GRULICH Lukáš and RÁBOVÁ Zdeňka. Modelování socio-ekonomických procesů (ekonomistický přístup). In: Kognice a umělý život. Opava: Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian university in Opava, 2006, pp. 159-165. ISBN 80-7248-355-2.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka, HANÁČEK Petr and HRUBÝ Martin. Prostředí pro modelování bezpečných systémů. In: Proceedings of NETSS06. Ostrava, 2006, pp. 39-42. ISBN 80-86840-06-9.
  Detail

 • 2005

  MARTINEK David and RÁBOVÁ Zdeňka. Grafický popis simulačních modelů. In: NETSS 2005 - 2nd International Winter Workshop - New Trends in System Simulation. Ostrava, 2005, pp. 63-66. ISBN 80-86840-07-7.
  Detail

  HANÁČEK Petr, HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Heterogeneous Modelling Applied in System Security. In: Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2005. Žilina: Faculty of management science and Informatics of Zilina University, 2005, pp. 30-36. ISBN 80-8070-139-3.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling and Simulation Education and Research at Faculty of Information Technology (FIT), Brno University of Technology (BUT). Simulation Almanac 2005. Praha: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2005, pp. 9-11.
  Detail

  GRULICH Lukáš and RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of human Activity - Overview. In: Proceedings of 39th International Conference MOSIS'05. Ostrava, MARQ, 2005, 2005, pp. 152-159. ISBN 80-86840-10-7.
  Detail

  HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek and RÁBOVÁ Zdeňka. The Heterogeneous Modelling Methods and Tools. Simulation Almanac 2005. Praha: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2005, pp. 40-50.
  Detail

  HANÁČEK Petr, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Získávání vstupních dat pro modely bezpečnosti. In: Proceedings of ASIS 2005. Ostrava, 2005, pp. 68-73. ISBN 80-86840-16-6.
  Detail

 • 2004

  HANÁČEK Petr, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Analýza simulačních dat získaných z kryptografického modulu. In: Proceedings of ASIS 2004. Ostrava, 2004, p. 6. ISBN 80-86840-03.
  Detail

  HRUBÝ Martin, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of Tamper-Proof Devices. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava, 2004, p. 6. ISBN 80-85988-98-4.
  Detail

  HANÁČEK Petr, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů. In: NETSS2004. Ostrava, 2004, pp. 115-120. ISBN 80-85988-92-5.
  Detail

 • 2003

  MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub and RÁBOVÁ Zdeňka. Eclipse as Modelling Platform. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava, 2003, pp. 203-208. ISBN 80-85988-88-7.
  Detail

  MARTINEK David, ČERNOHORSKÝ Jakub and RÁBOVÁ Zdeňka. Graphical Interface of Simulation. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava, 2003, pp. 131-136. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  HANÁČEK Petr, RÁBOVÁ Zdeňka and ZBOŘIL František V. Model okolního prostředí mobilního robota. In: MOSMIC'2003. Žilina: Zilina University Publisher, 2003, pp. 25-30. ISBN 80-8070-139-3.
  Detail

  KOČÍ Radek and RÁBOVÁ Zdeňka. Purposes of the PNtalk System. In: Proceedings of International Conference MOSIS '03. Ostrava, 2003, pp. 149-156. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti. In: Proceedings of ASIS 2003. Ostrava, 2003, pp. 9-13. ISBN 80-85988-88-7.
  Detail

 • 2002

  HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. HELEF: A New Simulation Language. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava, 2002, pp. 39-47. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of Real-world Objects using the HELEF Language. In: Proceedings of The 28th ASU Conference. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002, pp. 47-57. ISSN 1102-593X.
  Detail

  KOČÍ Radek and RÁBOVÁ Zdeňka. The PNtalk System and Interoperability. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava, 2002, pp. 73-80. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Tools for Creating of Multimodels. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, vol. 2002, no. 9, pp. 1391-1400. ISSN 0368-492X.
  Detail

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelů při analýze rizik. In: Proceedings of ASIS 2002. Ostrava, 2002, pp. 9-16. ISBN 80-85988-77-1.
  Detail

 • 2001

  HRUBÝ Martin, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulator in Object-Oriented Environment. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí, 2001, pp. 75-80. ISBN 80-214-1860-5.
  Detail

  HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Object Oriented Programming Languages in Modelling. In: Proceedings of The 27th ASU Conference. Rattwik: Association of Simula Users, 2001, pp. 55-65. ISSN 1102-593X.
  Detail

  HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Processes and Knowledge in one Simulation. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001, pp. 333-338. ISBN 80-214-1860-5.
  Detail

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelování v analýze rizik. In: Proceedings of the 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava, 2001, pp. 9-16. ISBN 80-85988-61-5.
  Detail

 • 2000

  RÁBOVÁ Zdeňka, JANOUŠEK Vladimír, PERINGER Petr and VOJNAR Tomáš. An Environment for Building Heterogeneous Models. In: Proceedings of MOSIS 2000. Rožnov, 2000, pp. 89-94. ISBN 80-85988-44-5.
  Detail

  HANÁČEK Petr, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Approach to Risk Analysis Modelling. In: Proceedings of JCKBSE 2000. Brno: unknown, 2000, pp. 25-30. ISBN 1-58603-060-4.
  Detail

  HRUBÝ Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Language for Modelling of Parallel Systems. In: Proceedings of ASIS2000. Ostrava, 2000, pp. 229-234. ISBN 80-85988-51-8.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka and ŠTEFAN Jan. Modelování a simulace systémů. Automatizace. 2000.
  Detail

  ČEŠKA Milan, HANÁČEK Petr, HRUŠKA Tomáš, RÁBOVÁ Zdeňka and ZBOŘIL František. Návrh bakalářského programu Informační technologie na VUT v Brně. In: Proceedings of workshop CSEW 2000. Liblice: unknown, 2000, pp. 42-48. ISBN 80-01-02264-1.
  Detail

 • 1999

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Interactive Tools for Creation of Assets Model. In: ASIS 1999. Krnov, 1999, pp. 213-219. ISBN -80-85988-41-0.
  Detail

  HANÁČEK Petr, HANZAL Martin and RÁBOVÁ Zdeňka. Interaktivní budování modelu aktiv. In: Sborník LŠ Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: unknown, 1999, pp. 60-69. ISBN 80-214-1379-2.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka and SLEZÁK Miroslav. Notes on Modelling Human Activity in Heterogeneous Systems. In: Proceedings of MOSIS'99. Roznov, 1999, pp. 173-178. ISBN 80-85988-32-1.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka. Studentské projekty na oboru Výpočetní technika a informatika FEI VUT. In: Studnice: unknown, 1999, pp. 85-88. ISBN 80-85615-79-1.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír and RÁBOVÁ Zdeňka. Transport Simulation in Virtual Reality. In: Proceedings of the MOSMIC'99 international workshop. Súlov, 1999, pp. 77-82. ISBN 80-7100-635-1.
  Detail

 • 1998

  BUMBÁLEK Jaromír and RÁBOVÁ Zdeňka. A System for Approximating Stochastic Data. In: Proceedings of Conference MOSIS '98. Bystřice pod Hostýnem, 1998, pp. 269-272. ISBN 80-85988-23-2.
  Detail

  PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Heterogeneous Models. In: Proceedings of ECI'98. Herlany: Slovak Academy of Science, 1998, pp. 187-190. ISBN 80-88786-94-0.
  Detail

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulation in Risk Analysis. In: Proceedings of ASIS 1998. Krnov, 1998, pp. 79-84. ISBN 80-85988-26-7.
  Detail

  HANÁČEK Petr, KOTYZA Břetislav and RÁBOVÁ Zdeňka. Znalostní model analýzy rizik. In: Sborník letní školy Informační systémy a jejich aplikace 1998. Ruprechtov: unknown, 1998, pp. 213-219. ISBN 80-214-1205-4.
  Detail

 • 1997

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Model analýzy rizik informačního systému. In: Sborník konference Informační systémy a jejich aplikace 1997. Ruprechtov: unknown, 1997, pp. 30-34. ISBN 80-214-0894-4.
  Detail

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Processing of Input Data for Risk Analysis. In: Proceedings of Conference ASIS'97. Krnov, 1997, pp. 91-96. ISBN 80-85988-17-8.
  Detail

  HANÁČEK Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Risk Analysis Model of Information System. In: Proceedings of Conference MOSIS'97. Hradec nad Moravicí, 1997, pp. 169-174. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  JANOŠ Jaroslav, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Simulační podpora návrhu informačních systémů. 1997.
  Detail

 • 1996

  HANÁČEK Petr, PŘIKRYL Petr, RÁBOVÁ Zdeňka, RAJLICH Jiří, RYBIČKA Jiří, SLEZÁK Miroslav and ZEMČÍK Pavel. Jak publikovat na počítači. Veletiny: unknown, 1996. ISBN 80-901475-7-7.
  Detail

  BUMBÁLEK Jaromír and RÁBOVÁ Zdeňka. Optimization in Simulation Experiments. In: Proceedings of Conference MOSIS '96. Krnov, 1996, pp. 193-198.
  Detail

  PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Prostředí pro modelování informačních systémů. In: Proceedings of Conference ASIS'96. Zábřeh na Moravě, 1996, pp. 241-246. ISBN 80-85988-10-0.
  Detail

  JANOŠ Jaroslav, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Simulation Techniques in Information System Design. In: Proceedings of Workshop'96. 1996, pp. 203-204.
  Detail

 • 1995

  JANOŠ Jaroslav and RÁBOVÁ Zdeňka. Expertní simulátor. In: Proceedings of conference Computer Science. Ostrava, 1995, pp. 77-82. ISBN 80-901751-7-1.
  Detail

  PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Integrace simulačního modelu do informačního systému. In: Sborník konference Advanced Simulation of Systems. Zábřeh na Moravě, 1995, pp. 103-106. ISBN 80-901751-1-2.
  Detail

 • 1994

  RÁBOVÁ Zdeňka and ŠŤASTNÝ Petr. Simulační systém s grafickým rozhraním. In: Proceedings of Modelling and Simulation of Systems MOSIS'94. Zábřeh na Moravě: unknown, 1994, pp. 29-33.
  Detail

  JANOŠ Jaroslav, PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. Simulation Techniques and Tools for Stochastic Discrete Systems. In: Proceedings of 8th International Conference SAER'94. Varna (Bulgaria): unknown, 1994, pp. 239-243. ISBN 954-8329-06-9.
  Detail

 • 1993

  RÁBOVÁ Zdeňka and ZENDULKA Jaroslav. A knowledge-based Simulator. In: MOSIS '93. Ostrava: unknown, 1993, pp. 233-237.
  Detail

  PERINGER Petr and RÁBOVÁ Zdeňka. An Environment for Effective Implementation of Simulation Models. In: Proceedings of CATE'93. Brno, 1993, pp. 461-464.
  Detail

 • 1992

  RÁBOVÁ Zdeňka, ZENDULKA Jaroslav, ČEŠKA Milan, PERINGER Petr and JANOUŠEK Vladimír. Modelování a simulace. Brno: Brno University of Technology, 1992. ISBN 80-214-0480-9.
  Detail

 • 1985

  ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš and RÁBOVÁ Zdeňka. Počítače a programování. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1985.
  Detail

 • 1975

  ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka and ZACHOVAL Jan. Programování - ALGOL 60. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1975.
  Detail

 • 1971

  ČEŠKA Milan, HANZÁLKOVÁ Milena, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka and ZACHOVAL Jan. Programové vybavení - Metodika programového vybavení počítačů. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1971.
  Detail

Back to top