Patent Details

Sestava pro lokalizaci zdroje svazku laserového záření / Snímací jednotka systému pro lokalizaci zdroje laserového svazku

Registered: 7 December 2023 Approved: 12 January 2024

English title
Device for localization of the laser beam source/ Sensor unit for localisation of the laser beam source
Type
utility model
Number
37617
Issuer
Industrial Property Office, Antonína Čermáka 2a, Praha, CZ
License
required - licence fee
Owner
Vysoké učení technické v Brně
Authors
Rydlo Štěpán, Ing. (DITS FIT BUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (DITS FIT BUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (DIFS FIT BUT)
Malaník Petr, Ing. (DITS FIT BUT)
Baláž Teodor, Pplk. doc. Ing., CSc. (UNOB)
Hospodka Jakub, doc. Ing., Ph.D. (FTS CTU)
Keywords

Sensor unit, detection of laser beam, definition position of source, image processing

Description

This technical solution is define the system for localisation of the laser beam source in open space. System is composed at least from three scan unit. Each scan unit has at least one camera depend of the scan space. Next part of the scan unit is compute unit for detection of laser beam in the image and localisation unit to define position.

Back to top